Pracownik idealny – jakie cechy cenią sobie pracodawcy?

1242
0
UDOSTĘPNIJ

Mówi się, że ideały nie istnieją i jest w tym dużo prawdy. Jednakże są pewne typy osobowości, a co za tym idzie zbiory kompetencji i umiejętności, które cechują osoby nazywane „pracownikiem idealnym”. Większość z nas dąży do perfekcji i bycia co najmniej dobrym jak nie bardzo dobrym pracownikiem. Według badań najbardziej pożądane przez pracodawców cechy u zatrudnionych to: bycie odpowiedzialnym oraz sumienne wywiązywanie się ze swoich zadań i obowiązków.

Firmy HR oraz headhunterzy przed rozpoczęciem rekrutacji tworzą tak zwaną sylwetkę pracownika i to właśnie pod ten model szukają odpowiedniego kandydata. Jakie cechy są najczęściej pożądane przez pracodawców? Oto lista kompetencji pracownika idealnego:

nastawienie na relacje z przełożonym Znajomość oficjalnych i nieoficjalnych relacji w organizacji, umiejętność podporządkowania się pod innych, dbałość o kontakt z przełożonymi, odnoszenie się do nich z należytym szacunkiem. Jest to też chęć pracy dla dobra organizacji i swoich przełożonych.
dbałość o rozwój zawodowy Chęć rozwoju kariery i odniesienia sukcesów. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Świadomość swoich celów i oczekiwań wobec życia zawodowego. Podejmowanie nowych działań, zdobywanie doświadczenia, zorientowanie na rozwój osobisty i dążenie do wyznaczonych celów.
łatwość nawiązania współpracy z kadrą zarządzającą Łatwość w nawiązywaniu zawodowych relacji z przełożonymi, dobry kontakt z kadrą zarządzającą.
umiejętność panowania nad emocjami Umiejętność pracy pod presją. Nie wycofywanie się z sytuacji stresowych, trudnych lub nowych. Umiejętność zachowania się w nagłych i nieprzewidywanych sytuacjach. Skuteczne działanie pod presją czasu.
Orientacja na klienta Pozytywne nastawienie do klienta. Wykorzystanie własnej wiedzy, doświadczeń i umiejętności do spełniania oczekiwań i wymagań. Łatwość w nawiązywaniu relacji. Budowanie relacji z klientem opartej na szacunku i zaufaniu.
Etyka zawodowa Posiadanie uporządkowanego i stałego (nie zależnego od sytuacji) systemu wartości oraz przekonań zgodnych z kodeksem moralnym. Świadomość wartości etycznych i przestrzeganie ich w pracy.
Podejmowanie decyzji w czasie Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu lub w przypadku niewystarczającej ilości informacji, umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji.
Umiejętności zawodowe Znajomość i posiadanie wiedzy, która umożliwia wykonanie pracy na najwyższym poziomie. Wysoki poziom umiejętności technicznych. Łatwość w nabywaniu nowej wiedzy.
Gotowość do uczenia się Ciągła chęć pogłębiania wiedzy; otwartość na zmiany; szybkie przyswajanie nowych informacji, poszukiwanie i eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami. Chęć podejmowania nowych wyzwań i zadań. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności.
Znajomość organizacji Bardzo dobra znajomość polityki, działań, celów i struktury swojej firmy, działanie na rzecz rozwoju i dobra wszystkich jej członków, dbanie o dobry wizerunek firmy. Wykazywanie zrozumienia wzajemnych powiązań, ról i obowiązków organizacji.
Umiejętność prezentacji Łatwość w wygłaszaniu prezentacji. Wysoka skuteczność wystąpień, umiejętność skupienia uwagi, swobodne nawiązywanie kontaktów z odbiorcami prezentacji, wzbudzanie zaufania u odbiorcy.
Zorientowanie na cele Wyznaczanie i dążenie do jasno określonych celów.  Realizacja zadań, formułowanie strategii i działań, oraz dążenie do ich realizacji mimo występujących trudności.
Umiejętności techniczne Sprawne posługiwanie się urządzeniami i programami niezbędnymi w pracy zawodowej. Chęć udziału w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i kursach. Łatwość nabywania nowych umiejętności i chęć pogłębiania wiedzy.
Zarządzanie czasem Umiejętność sprawnego zarządzania czasem. Realizacja zadań w określonym czasie. Umiejętność gospodarowania swoim czasem tak by być jak najbardziej efektywnym. Wyznaczanie priorytetów.
Skoncentrowanie na jakości Koncentracja na jak najlepszej jakości usług i produktów, które spełniają wymagania klientów;  ciągłe doskonalenie wyników swojej pracy.
Równowaga Umiejętność oddzielenia pracy służbowej od spraw osobistych. Utrzymanie równowagi między tymi sferami życia.  Mimo poświecenia w pracy, znalezienie czasu na życie rodzinne, odpoczynek i rozrywkę. Realizowanie swoich pasji.

 

Warto wspomnieć, iż wiedza merytoryczna (w tym znajomość języków obcych) jest ważna dla pracodawców, ale aż 90% organizacji w czasie selekcji CV i wyboru kandydata zwraca uwagę na umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy i kompetencji w praktyce.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here