Jakie kompetencje kształtują naszą inteligencję emocjonalną?

630
0
UDOSTĘPNIJ

Emotional Intelligence – inteligencja emocjonalna, została zdefiniowana po raz pierwszy w 1990 roku przez Petera Salovey’a i Johna D. Mayera, jako zdolność do śledzenia własnych i cudzych emocji oraz uczuć, różnicowanie ich i wykorzystywanie informacji do kierowania własnymi myślami. Inteligencja emocjonalna to stosunkowo nowe zagadnienie, z dnia na dzień zyskujące na popularności. Nikt w szkole nie uczył się o tym jak być empatycznym, ani nie pisał klasówek z tego jak pomagać i rozumieć innych. Dzisiaj, wszystko ulega zmianie. Zdolność do panowania nad swoimi emocjami i budowania relacji stała się przedmiotem wielu książek i szkoleń.

Aby rozwijać inteligencję emocjonalną oraz pielęgnować kompetencje społeczne, warto rozwijać swoje umiejętności w następujących obszarach:

Budowanie relacji Umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, dbałość o relacje z podwładnymi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, otwartość.  Wrażliwość i cierpliwość w stosunku do innych.
Umiejętność rozwiązywania konfliktów Znalezienie rozwiązań dobrych dla każdej ze stron konfliktu, radzenie sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych, umiejętność osiągnięcia kompromisu i wyjścia z sytuacji spornej. Rozstrzyganie konfliktów w zespole.
Kierowanie zespołem Kontrolowanie i badanie wydajności podwładnych, przewodniczenie grupie, szanowanie i słuchanie zdania innych, pilnowanie terminów pracy i rozwiązywanie konfliktów.
Zarządzanie organizacją Umiejętności dyplomatyczne. Świetne zarządzanie różnymi typami ludzi, budowanie konstruktywnych i poprawnych relacji. Radzenie sobie w napiętych i trudnych sytuacjach społecznych.
Negocjowanie Umiejętność przedstawiania własnych poglądów, poszukiwanie korzystnych rozwiązań dla obu stron negocjacji oraz osiągania celów negocjacyjnych. Utrzymanie dobrych relacji i kontaktów mimo różnicy zdań. Posiadanie dobrego wyczucia czasu i sytuacji.
Cierpliwość Tolerancja w stosunku do ludzi i procesów. Umiejętność słuchania i przewidywania skutków. Chęć zrozumienia drugiej osoby przed wydaniem swojej opinii; rozważenie wszelkich „za” i „przeciw”, spokojne podejście do sprawy.
Rozumienie innych Rozumienie potrzeb i celów innych ludzi; umiejętność współpracy z innymi; czynny udział w pracy zespołowej. Pozytywne nastawienie i motywacja innych do działania.

Najnowsze badania nad inteligencją emocjonalną prowadzone przez Yale University wskazują, że zdolność rozumienia emocji ułatwia podejmowanie decyzji. Wiąże się to z tym, że osoby o wysokim współczynniku IE potrafią wyizolować to co ważne z całego szumu informacji, a tym samym zmniejszać częstotliwość podejmowania nietrafnych decyzji, które często oparte są o takie emocje jak lęk, czy złość. Wyniki badań świadczą o tym, że osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej świadomiej podejmują swoje decyzje. Osoby, które dobrze rozumieją emocje swoje, jak i innych ludzi, eliminują zakłócenia emocjonalne, które mogą kolidować z myśleniem biznesowym.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here