Kultura organizacji? Poznaj ją przed podpisaniem umowy!

73
0
UDOSTĘPNIJ

Kultura organizacji to zbiór wszelkich zasad, norm, zwyczajów i reguł społecznych obowiązujących w obrębie danej firmy. Klimat organizacji dotyczy wszystkich pracowników, którzy swoimi postawami wpływają na atmosferę i swego rodzaju niepowtarzalną „osobowość” organizacji.

Do kluczowych funkcji kultury organizacji należy integracja pracowników, zbliżenie wszystkich w kierunku realizacji wspólnej misji i wizji firmy, określenie uniwersalnych sposobów zachowań i tradycji, a także kształtowanie poczucia odrębności.

Kulturę organizacji można podzielić na taką, która jest wspierająca i pozwala na realizację powyższych funkcji oraz na taką, która jest toksyczna i może prowadzić do rozpadu zespołu, a nawet do zmniejszenia zysków i spadku satysfakcji klientów. Toksyczne miejsce pracy to takie, które cechuje niski poziom motywacji wśród pracowników, wysoki stopień wypalenia zawodowego, wiele sytuacji konfliktowych i niewyjaśnionych. Co ciekawe, pracownicy często zauważają te problemy jako pierwsi, a liderzy często ostatni.

Jak poznać czy firma do której aplikujemy posiada toksyczną kulturę?

1. W czasie rozmowy rekrutacyjnej zapytaj o wizję, misję i wartości firmy. Pamiętaj, iż składową kultury organizacji są właśnie poruszane w tym pytaniu elementy.

2. Sprawdź dostępne opinie na temat organizacji, postaraj się zapoznać z informacjami z kilku źródeł.

3. Coraz więcej informacji jest dostępnych publicznie, a firmy, które w przejrzysty sposób dzielą się swoimi sukcesami, a nawet i upadkami, są cenione za zaangażowanie pracowników i uznawane za takie z kulturą przyjazną. Sprawdź co Twój potencjalny pracodawca publikuje np. w mediach społecznościowych.

4. Obserwuj. Organizacje w których panuje toksyczna atmosfera, często możemy poznać po sposobie zachowania się pracowników – brak uśmiechu, duży dystans, ograniczona komunikacja.

5. Dopytaj o benefity pozapłacowe oraz o oferowane szkolenia. Czynnikiem silnie korelującym z kulturą organizacją jest motywacja pracowników, która często podnoszona jest właśnie motywatorami pozapłacowymi jak i możliwością rozwoju osobistego. W firmach o ubogim systemie szkoleniowo-motywacyjnym zazwyczaj pracownicy są mniej zaangażowani.

6. Zapytaj o preferowany styl zarządzania oraz komunikacji – sprawdź jak często odbywają się oceny pracownicze, czy feedback jest udzielany regularnie, na jakich regułach odbywa się praca zespołowa, czy mile widziana jest innowacyjność.

Badania pokazują, że jeszcze dekadę temu o tym jaką pracę wybierzemy decydowały tylko kwestie finansowe, dzisiaj dla młodego pokolenia liczy się również kultura organizacji, prestiż firmy jak i pakiet motywacyjno-szkoleniowy.

Praca w firmie o toksycznej kulturze może sprawić, że codzienne wstawanie z łóżka i pójście do pracy będzie ostatnią rzeczą na którą mamy ochote, a życie jest na to za krótkie. Poświęć trochę czasu na odrobienie pracy domowej na temat kultury firmy, zanim zaakceptujesz rozważaną ofertę pracy. Może do tego wykorzystać popularny serwis Linkedin i sprawdzić na przykład jak długo s pracują tam zatrudnione już osoby.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here