Czego oczekuje Twój szef ?

957
0
UDOSTĘPNIJ
Oczekiwania szefa

No właśnie, jakie są oczekiwania szefa ?

Często spotykam się ze swoimi kolegami, pracownikami wielu firm, którzy mówią, że nie mają pojęcia czego chce od nich szef. Narzekają, że ich zdaniem poświęcają swojemu przełożonemu i pracodawcy masę czasu, że starają się najlepiej jak mogą, a mimo wszystko bez przerwy coś jest nie tak.

Nawet w czasach, kiedy tak dużą uwagę poświęca się mierzalnym celom i wskaźnikom, często pojawia się wśród pracowników problem braku wiedzy na temat oczekiwań przełożonych. Dlaczego ? Powodów może być wiele. Być może wśród szefów istnieje przekonanie, że oczekiwania te są doskonale znane, kiedy w rzeczywistości nie są ? Albo pracownik jest przekonany, że realizuje swoje zadania dobrze, a jednak jego efektywność jest zbyt mała ?

Zawsze, w każdej branży, oczekiwania i cele powinny zostać jasno wyartykułowane, a jednocześnie należy upewnić się, że zostały właściwie zrozumiane. Jest to wspólna odpowiedzialność przełożonych i ich podwładnych. W praktyce realizacja tego postulatu nie zawsze przebiega we właściwy sposób, albo jakość komunikacji jest na tyle słaba, że brakuje wzajemnego zrozumienia.

Po wielu latach zarządzania zespołami oraz realizacji projektów udało mi się zrozumieć typowe oczekiwania szefa.

Zastanów się, czy w Twoim przypadku jest podobnie, czy spełniasz przedstawione oczekiwania, czy w przypadku niektórych z nich powinieneś zapytać o szczegóły, lub czy żeby spełnić niektóre z nich należy zrobić więcej ?

Twój szef oczekuje, że będziesz:

  • Realizował cele/projekty zgodnie z planami, w założonym czasie i budżecie, a jeśli pojawią się problemy poinformujesz o nich z wyprzedzeniem, tak żeby można było zmniejszyć ryzyko.
  • Doskonale znał dane, czy inicjatywy, które są dla niego kluczowe z perspektywy prowadzenia biznesu. Czy na pewno jesteś ich świadom, a jeśli tak, to czy informujesz swojego szefa o przewidywanych kierunkach rozwoju sytuacji ? Jeśli realizacja celu/projektu jest zagrożona, Twój szef na pewno oczekuje, że poinformujesz go o tym fakcie i zaproponujesz jakieś rozwiązania problemu.
  • Wiedział, w którym kierunku rozwija się biznes firmy w długiej perspektywie czasu. Powinieneś mieć jasny punkt widzenia na temat tego, dokąd zmierza firma i dlaczego.
  • Znał swój zespół, jego słabe i mocne strony oraz potencjał, czyli wiedział w jaki sposób pracownicy i ich indywidualne umiejętności pomagają firmie osiągać założone cele.
  • Umiał zbudować zespół kompetentnych ludzi, którzy ufają Tobie, sobie nawzajem, informują Cię o ważnych sprawach i problemach. Zastanów się nad ostatnimi spotkaniami ze swoim zespołem, czy przedstawionymi raportami z projektów. Czego oczekiwali Twoi pracownicy ? Co spotkania, czy raporty mówią Ci o relacjach jakie masz z zespołem ?
  • Potrafił identyfikować problemy, jakie mogą pojawić się w przyszłości, zapobiegać im, a jeśli się pojawią, rozwiązywać je samodzielnie lub z zespołem w odpowiednim momencie.
  • Posiadał umiejętności współpracy z innymi, czyli będziesz jasno komunikował swoje stanowisko, ale również słuchał i respektował punkt widzenia innych, a także umiał uwzględnić opinię innych osób w swoich działaniach.

Możesz użyć powyższej listy na dwa sposoby. Po pierwsze, zastanowić się, czy z perspektywy Twojego szefa spełniasz wymienione oczekiwania ? Po drugie, przyjrzeć się osobom, które raportują do Ciebie. Czy takie są Twoje oczekiwania w stosunku do nich ? Czy Twoi podwładni są ich świadomi ? Jak się upewnisz, że są ich świadomi i je rozumieją ? Na pewno warto to sobie przemyśleć?.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here