Jak unikać nieporozumień? ABC komunikacji

282
0
UDOSTĘPNIJ
w zespole

Komunikacja to podstawowe narzędzie porozumiewania się, bez niego wzajemna wymiana informacji byłaby niemożliwa. Niekwestionowaną zaletą komunikacji jest to, że jest ona bardzo elastyczna, dzięki chociażby internetowi możemy przekazywać sobie wiadomości bez wychodzenia z domu, na nieograniczone odległości, a często nawet pismem obrazkowym :). Jednakże to przez komunikację, a właściwie bariery komunikacyjne, które sami na siebie nakładamy dochodzi między nami do nieporozumień i konfliktów.

Do najczęstszych barier komunikacyjnych zalicza się różnice w percepcji i definicji tych samych słów, zwrotów. Każdy tworzy na przestrzeni swojego życia indywidualny słownik znaczeń, przez co charakteryzuje nas inny sposób interpretacji tych samych sformułowań. Kolejnym błędem komunikacyjnym prowadzącym do powstawania nieporozumień są pośpiech, udzielanie rad, a także przekazywanie zbyt dużej ilości informacji na raz. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że od czasu do czasu zdarzy się każdemu popełnić któryś z błędów w komunikacji, jednakże niestety zazwyczaj to one odpowiadają za pojawienie się dyskomfortu u rozmówcy, co prowadzi do zamykania się na dialog. Bariery komunikacyjne budzą w nas takie emocje, które skłaniają do przyjmowania postawy obronnej, budzą opór i lęk, co jest prostą drogą do powstawania nieporozumień.

Bardzo często sposób wypowiadanych słów przez nadawcę komunikatu ma kluczowe znaczenie w komunikacji. By komunikować się efektywnie kluczowe jest wypowiadanie zdań w pierwszej osobie liczby pojedynczej, unikajmy oskarżeń i komunikatów ze słowem Ty… lub przez ciebie. Kolejna wskazówka to unikanie ocen osób, a koncentracja na zachowaniu i faktach, a nie na opiniach. Przekazując informację należy pamiętać o tym, by komunikat był zrozumiany i powiedziany wprost. Czyli słynne: „mogłeś się domyśleć czego chciałam” jest błędnym założeniem. Nie należy oczekiwać od rozmówcy tego by się domyślał o co nam chodzi. To my mamy tak przekazać informację by ta została zrozumiana i zinterpretowana w sposób, który mieliśmy na myśli.

Drogowskazem do skutecznego porozumiewania się jest również umiejętność słuchania, a w przypadku pracy zdalnej umiejętność czytania ze zrozumieniem. Bardzo często zamiast słuchać nadawcy komunikatu, obmyślamy odpowiedzi na pytania czy też nasze myśli odbiegają w inną stronę, co powoduje, że reagujemy na poszczególne słowa, często gubiąc kontekst. Ponadto należy werbalizować własne potrzeby wprost. Komunikacja interpersonalna oparta na uwadze o reakcje własne i reakcje drugiej osoby jest czynnikiem sukcesu.

Pracę nad efektywną komunikacją należy rozpocząć od retrospekcji, czyli analizy własnego zachowania i rozmów, w których doszło do ostrzejszej wymiany zdań, a także takich, które nie zakończyły się spodziewanym efektem. Przeanalizuj swoje komunikaty i różne sposoby interpretacji ich, a może to twoja mowa ciała stoi za niepowodzeniami?

Komunikacja to rozumienie innych ludzi, właściwe prezentowanie własnego zdania oraz nie poddawanie się wpływom. Chociaż definicja wydaje się jasna, a używany przez nas język jest taki sam, to liczba konfliktów i nieporozumień ciągle rośnie.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here