Body language – tajniki komunikacji niewerbalnej

391
0
UDOSTĘPNIJ
small talk

Język ciała odnosi się do niewerbalnych sygnałów, których używamy do komunikowania się. Według ekspertów te niewerbalne sygnały stanowią ogromną część naszej codziennej komunikacji. Czasem wystarczy gest lub spojrzenie, które wyraża więcej niż wypowiadane przez nas słowa. Nasza mimika, ton głosu czy gesty nie pozostają obojętne dla rozmówcy. Jego wzrok i słuch rejestruje wszelkie sygnały pozawerbalne dużo szybciej niż wypowiadane słowa. Sugeruje się, że język ciała może stanowić od 60 do 65% całej komunikacji. 

Jednym z elementów body language jest mimika. Pomyśl przez chwilę o tym, ile dana osoba jest w stanie przekazać samym wyrazem twarzy. Uśmiech może wskazywać na aprobatę lub szczęście. Zmarszczenie brwi może sygnalizować dezaprobatę lub niezadowolenie, a nawet złość. Jedno z wielu badań na temat języka ciała wykazało, że najbardziej godny zaufania wyraz twarzy to lekko uniesione brwi i delikatnie zarysowany uśmiech. 

Kolejnym elementem body language jest wzrok, a często to czy partner rozmowy nawiązuje kontakt wzrokowy, czy może ucieka wzrokiem, unikając spojrzenia prosto w oczy.

Jeśli mówimy o mowie ciała należy zwrócić także uwagę na gestykulację. Osoby, które w komunikacji posługują się dużą ilością gestów uważane są za ludzi chaotycznych, bez określonych celów i nieuporządkowanych. Bowiem rozmówca ma wrażenie, iż siła wypowiadanych słów jest bardzo niska, a cała uwaga jest skupiana na gestach. Nie oznacza to, iż należy bezwzględnie pozbyć się mowy ciała. Należy wypracować precyzyjne, spokojne i dokładne ruchy, świadczą one o tym, że nasze myślenie jest klarowne i spójne, a także obrane są przemyślane cele. Jak we wszystkim należy minimalizować pochopność i chaos, a maksymalizować dokładność. Należy także zwrócić uwagę na to, iż część gestów nacechowana jest kulturowo, nie zawsze kciuk uniesiony w górę oznacza aprobatę.

Postawa, układ rąk i nóg w trakcie rozmowy również są przekaźnikami informacji. Skrzyżowane ręce mogą wskazywać, na to, iż osoba jest zamknięta, zawstydzona i niechętnie podejmuje komunikację. Natomiast układanie rąk założonych na biodrach może być oznaką gotowości do działania i kontroli. Szybkie stukanie palcami lub wiercenie się może oznaczać znudzenie, zdenerwowanie lub niecierpliwość. Skrzyżowane nogi wskazują, na to że dana osoba czuje się zamknięta lub potrzebuje prywatności.

Otwarta postawa polega na utrzymywaniu wyprostowanego tułowia. Ten rodzaj postawy wskazuje na życzliwość oraz otwartość.

Zrozumienie mowy ciała może znacznie pomóc w lepszym komunikowaniu się z innymi i interpretowaniu tego, co próbują przekazać. Chociaż może być kuszące, aby odróżnić sygnały jeden po drugim, ważne jest, aby spojrzeć na te niewerbalne sygnały w odniesieniu do komunikacji werbalnej, innych sygnałów niewerbalnych i sytuacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here