Atmosfera w zespole na piątkę z plusem

71
0
UDOSTĘPNIJ
atmosfera w zespole

Budowanie atmosfery w zespole, bazowanie na wzajemnej lojalności i współpracy, kształtowanie komunikacji oraz efekt synergii – to popularne „hasła” dzisiejszych korporacji, które na pozór wydają się błahe i wyświechtane, a z drugiej strony kiedy tylko któregoś z elementów zabraknie to okazuje się, że motywacja pracowników spada, cele realizowane są coraz to mozolniej, a wypalenie zawodowe dotyka nawet prezesa!

Atmosfera w zespole to zespół przekonań, sytuacji oraz relacje, które panują pomiędzy osobami realizującymi wspólne cele. Atmosfera odzwierciedla nastroje, przekonania i emocje członków zespołu. Osoby działające w ramach jednego zespołu silnie oddziałują na siebie. Stąd na przykład zwolnienie jednego pracownika odbije się na pozostałych, porażka jak i sukces wpłynie na resztę. Atmosfera w zespole postrzegana jest subiektywnie przez każdego z osobna ze względu na to, iż dla każdego liczą się inne parametry zadowolenia do których zalicza się między innymi: sposób zarządzania organizacją przez kierownictwo, wzajemne zaufanie, wysokość wynagrodzenia oraz sposób przyznawania premii i podwyżek, zaangażowanie w pracę, rodzaj stosowanych motywatorów: przymusu, zachęty, feedbacku, pochwały czy perswazji.

Atmosfera w zespole ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu zespołem oraz bezpośrednio przekłada się na wyniki. Mówiąc o tym uwarunkowaniu zespołu trzeba podkreślić, że atmosfera jest albo dobra albo zła, raczej sporadycznie jest „średnia”. Atmosfera pozytywna zazwyczaj skutkuje wyższym zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Ludziom po prostu chce się być w danej strukturze i w niej działać. Natomiast atmosfera oceniana jako negatywna demotywuje do pracy i zniechęca. Najczęściej jako czynniki psujące atmosferę wymieniane są: niejasna ścieżka awansu, faworyzowanie (nierówne traktowanie), brak przejrzystych celów lub wyniki niemożliwe do zrealizowania.

Kompetentny lider budując zespół za priorytet powinien postawić sobie zbudowanie przyjaznej atmosfery. Przydatne okażą się wszelkie szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne, uczące jak wzajemnie współpracować, a także delegować zadania czy przekazywać feedback. Jako lider możesz bardzo prosto zbadać jaka atmosfera panuje wśród Twoich pracowników. Wejdź w rolę obserwatora, spójrz na każdego z nich i napisz na kartce dwie emocje, które obserwujesz na jego twarzy lub w sposobie zachowania. Zobacz, które emocje przeważają. Innym sposobem sprawdzenia jaka atmosfera panuje w zespole jest obserwacja pracowników zaraz przed godziną rozpoczęcia pracy – zobacz z jaką energią przychodzą, czy rozmawiają ze sobą na tematy niezwiązane z życiem zawodowym oraz przede wszystkim czy idą do tej pracy razem czy może każdy siedzi w swoim telefonie i spogląda na innych z ukosa.

Na atmosferę w zespole silnie wpływają także ewentualne zatargi pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, dlatego warto być bardzo spostrzegawczym i wrażliwym na wszelkie konflikty, plotki oraz nieporozumienia, bowiem mogą okazać się zapalnikiem do poważnych zatargów i poróżnień.

Wzajemny szacunek, otwartość oraz równość to niezbędne elementu wpływające na atmosferę w zespole. Jako lider oraz jako pracownik miej na uwadze, że Twoja postawa nie tylko jako pracownika ale również i jako człowieka oddziałuje na inne osoby w zespole.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here