Trzy wymiary skutecznego zarządzania – delegowanie, feedback, motywacja

197
0
UDOSTĘPNIJ
w sprzedaży

Współpraca managera z pracownikami opiera się na trzech filarach – delegowanie obowiązków, ocena ich realizacji czyli przekazanie feedbacku, a także motywowanie do ich realizacji. Te trzy wymiary na których opiera się zarządzanie bazują na kluczowej umiejętności managerskiej, którą jest komunikacja.

Pierwszy wymiar to delegowanie zadań, czyli przekazywanie poleceń, rozdzielanie obowiązków, przydzielanie zadań i przekierowanie odpowiedzialności. Delegowanie „odciąży” Cię, pozwalając skupić się na działaniach zarządczych, a z drugiej strony pomoże stymulować rozwój pracowników i zespołu. Warto pamiętać, że delegowanie nie oznacza zrzeczenia się władzy lub odpowiedzialności. Przeciwnie, ma ono na celu przekazanie innym wizji sukcesu, wyznaczenie jasnego kierunku działania i przypisanie zadań poszczególnym osobom na podstawie potrzeb związanych z danym projektem oraz potrzebnymi do jego realizacji umiejętnościami. Delegując postępuj według określonych kroków – zacznij od uzasadnienia dlaczego właśnie wybierasz tą osobę, określ cel i kontekst zadania, przedstaw sposób oceny jego realizacji.

Drugi wymiar, niezwykle ważny i stanowiący sam w sobie kluczowy motywator to feedback, czyli informacja zwrotna. Jest ona przekazywana w różnych formach np. w czasie spotkań czy też w formie ocen pracowniczych. FEEDBACK to konstruktywny komentarz na temat działań, sytuacji lub problemów. Powinien obejmować pochwałę jak i wskazywać, co wymaga poprawy.  Należy podkreślić też, że nie udzielanie feedbacku może powodować frustrację pracowników. Dlatego tak ważne jest posiadanie umiejętności przekazywania informacji zwrotnych. Dobrze udzielony feedback pozwala na poprawę wzajemnych relacji, wzmacnia współpracę, buduje zaufanie, a także zapewnia owocną współpracę. Udzielaj feedbacku według określonych modeli komunikacyjnych, które poznasz w niniejszym artykule: Informacja zwrotna dla pracownika – jak przekazać feedback?

Ostatni, trzeci filar to motywowanie pracowników. Jest to bardzo obszerny aspekt zarządzania, może on bazować na motywacji finansowej czyli podwyżki, nagrody pieniężne czy wszelkie bonifikaty dodatkowe począwszy od karty multisport po opiekę zdrowotną. Na te aspekty motywacji lider zespołu ma niewielki wpływ, szczególnie w dobie pandemii kiedy koszta cięte są do minimum. Poza motywatorami płacowymi, są również motywatory niepłacowe takie jak atmosfera w zespole, spotkania integracyjne, czy ocena pracy pojedynczych zadań. W motywowaniu pracowników kluczową rolę odgrywa komunikacja – ton wypowiedzi, dobór słów, postawa ciała i ich częstotliwość. O modelach motywacji pracowników przeczytasz w naszym artykule pod tytułem: Psychologa w pigułce – modele motywacji.

Zdobycie umiejętności właściwego, wyznaczania kierunku rozwoju ludzi, motywowania i zarządzania pracownikami, jest najważniejszym zadaniem dla menadżerów. Odpowiednie umiejętności w tym zakresie, są również niewątpliwie kluczowym czynnikiem zdobywania trwałej i trudnej do podważenia przewagi konkurencyjnej dzisiejszych organizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here