Budowanie zaangażowania wśród pracowników

69
0
UDOSTĘPNIJ
w sprzedaży

Kompetentny, a co najistotniejsze, efektywny lider, cechuje się nie tylko specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, ale również wiedzą na temat tego jak podnosić poziom motywacji wśród pracowników. Zbyt niski poziom motywacji wpływa niekorzystnie na wyniki pracy i powoduje zniechęcenie do jej wykonywania. Najczęściej budowanie zaangażowania od razu kojarzy nam się z kosztami co nie leży w interesie przełożonych. Warto więc zastanowić się nad wdrożeniem systemu motywacji pozapłacowej i nie ograniczania aktywności zawodowej pracowników tylko do pobierania wynagrodzenia oraz premii.

Istnieje cały wachlarz niefinansowych czynników umożliwiających budowanie zaangażowania pracowników. Należą do nich między innymi:

– uwzględnianie opinii pracowników i budowanie kultury wymiany informacji

– organizowanie spotkań z pracownikami

– rozpoznawanie potrzeb pracowników oraz stałe podnoszenie ich kompetencji

– stworzenie przyjemniej atmosfery pracy; budowanie wzajemnego zaufania i szacunku

– okazywanie uznania oraz aprobaty indywidualnie jak i na forum całej organizacji

– pełnienie roli coacha

– umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami

– możliwość awansu i jasne ścieżki rozwoju kariery

– zapewnienie równowagi między pracą, a życiem osobistym

– udzielanie konstruktywnego feedbacku oraz dokładna znajomość celu i sensu realizowanego zadania

Nie istnieje złoty przepis na podnoszenie motywacji pracowników, natomiast jedno jest pewne, trzeba poznać ludzi by odkryć ich wewnętrzne potrzeby i motywacje.

Warto podkreślić, że tego typu gratyfikatory bardzo szybko integrują pracowników, wpływają na stworzenie pozytywnej i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, a co więcej podnoszą wizerunek firmy jako takiej, która dba o własną kadrę. W przewodzeniu ludziom ważny jest efekt w postaci motywacji pracownika, ponieważ motywacja ma decydujący wpływ na jego efektywność. Zbyt niski poziom motywacji wpływa niekorzystnie na wyniki pracy i powoduje zniechęcenie do jej kontynuacji

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here