Jak zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników?

953
0
UDOSTĘPNIJ
RFP

Czy zastanawialiście się kiedyś po co właściwie każdego dnia przychodzicie do pracy? Co motywuje Was do wstawania o 7:30 i 8-godzinnego maratonu przy biurku pomiędzy mailami? Pierwszą myślą jest zapewne potrzeba finansowa, zaraz potem towarzyska, a gdzieś w tle wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków czy też samorealizacja lub zdobywanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji.  Co więcej, wielu liderów zmaga się z problemem tego jak zwiększyć motywacje i zaangażowanie swoich pracowników. Tymczasem z badań przeprowadzonych przez F. Herzberga ,psychologa zajmującego się szeroko rozumianą motywacją stwierdzono, że na poziom zadowolenia z pracy ma wpływ w 81% czynnik wzrostu to znaczy: rozwój osobisty, poszerzanie wiedzy, realizacja zadań czy podejmowanie nowych wyzwań. Jak się okazuje pieniądze to nie wszystko!

Wiele managerów skarży się na znudzonych czy też mało kreatywnych podwładnych, którzy wykonują swoje zadania bez większego zaangażowania i przy minimalnym wkładzie własnym. Dzieje się tak, ponieważ są oni nie zmotywowani. Podniesienie ich motywacji od razu kojarzy nam się z kosztami ? podwyżką, awansem czy dodatkowymi gratyfikacjami co powoduje zwiększanie kosztów i od dawno wiadomo, że nie leży to w interesie przełożonych.  Warto więc zastanowić się nad wdrożeniem systemu motywacji pozapłacowej i nie ograniczania aktywności zawodowej pracowników tylko do pobierania wynagrodzenia. Istnieje cały wachlarz czynników podnoszących zaangażowanie, część z nich w ogóle nie jest związana z finansami przez co nie generują dodatkowych kosztów.

Wśród czynników podnoszących motywację możemy wyróżnić:

 • poczucie przez pracownika jego własnej przydatności na danym stanowisku oraz świadomość sensu realizowanych przez niego zadań. Bardzo ważne jest także to by, pracownik utożsamiał się z misją, wizją oraz wartością firmy.
 • stworzenie przyjemniej atmosfery pracy; budowanie wzajemnego zaufania i szacunku, a także sprawna komunikacja jak i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy współpracownikami.
 • okazywanie uznania oraz aprobaty indywidualnie jak i na forum całej organizacji. Nic tak nie motywuje jak docenienie pracy i udzielanie pochwały.
 • delegowanie nowych i rozwijających zadań, udzielanie autonomii w działaniu, zachęcanie do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności.
 • umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami.
 • zapewnienie oczekiwanych warunków pracy oraz zagwarantowanie dostępu do wszelkich potrzebnych informacji oraz niezbędnych narzędzi.
 • możliwość pomagania innym współpracownikom oraz współudział we wspólnym rozwiązywaniu problemów organizacji.
 • konkursy wewnątrz organizacji np. wybór pracownika roku.
 • możliwość awansu i jasne ścieżki rozwoju kariery. Warto stworzyć środowisko, w którym pracownik ma szanse na rozwój.
 • dokładna znajomość celu i sensu realizowanego zadania oraz sposób udzielenia konstruktywnego feedbacku.
 • zapewnienie równowagi między pracą, a życiem osobistym.

Warto podkreślić, że tego typu gratyfikatory bardzo szybko integrują pracowników, wpływają na stworzenie pozytywnej i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, a co więcej podnoszą wizerunek firmy jako takiej, która dba o własną kadrę. W przewodzeniu ludziom ważny jest efekt w postaci motywacji pracownika, ponieważ motywacja ma decydujący wpływ na jego efektywność. Zbyt niski poziom motywacji wpływa niekorzystnie na wyniki pracy i powoduje zniechęcenie do jej kontynuacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here