Praca w grupie – jak sobie radzić z jej wadami ?

713
0
UDOSTĘPNIJ
Szkolenie Dobre nawyki kierownika

Powszechny jest pogląd, że grupowe rozwiązywanie problemów pozwala uzyskać wyniki lepsze niż działania indywidualne. Powodem tworzenia zespołów i pracy w grupach jest efekt synergii, czyli sytuacji w której wynik generowany przez zespół jest większy niż suma wyników pojedynczych jednostek (1+1=3). W przypadku pracy w grupie uzyskujemy pewną wartość dodaną, która powstaje w wyniku połączenia osób o rożnych umiejętnościach, cechach charakteru oraz doświadczeniach. Niemniej jednak bogata różnorodność niesie za sobą wiele zagrożeń. Bowiem nie ma możliwości utworzenia grupy, w której wszyscy członkowie będą mieli takie same cele zawodowe, umiejętności, czy też priorytety w wykonywanej pracy. Zatem zadaniem team leadera jest diagnoza wąskich gardeł oraz zagrożeń, które stwarza praca zespołowa. Do najczęstszych wad pracy w zespole zaliczamy:

Powstawanie konfliktów między członkami zespołu

Jak sobie z tym radzić?

Warto wyrobić w sobie nawyk konstruktywnej i kulturalnej krytyki ? to bardzo ważne, by nie wyśmiewać cudzych pomysłów i nie obrażać ich sposobu pracy oraz toku myślenia. Jako lider rozwiązuj konflikty i słuchaj innych. Zawsze udzielaj konstruktywnego feedbacku oraz nie zakopuj spraw pod dywan.

Zależność od innych w podejmowaniu decyzji oraz autocenzura

Jak sobie z tym radzić?

W czasie pracy w grupie, pracownicy mają tendencję do autocenzurowania własnych wypowiedzi, tak aby nie wypaść źle w oczach innych ? przełożonych bądź współpracowników. Warto na początku pracy zawrzeć kontrakt z którego wynika jasna zasada, iż nie ma złych pomysłów. Przed autocenzurą ustrzec też może technika ?burzy mózgów?, w której każdy ma szansę się wypowiedzieć oraz spontaniczność jest mile widziana. Ponadto, wiele razy w przypadku współpracy boimy się głośno wypowiedzieć to co dokładnie myślimy, ponieważ wiemy, że nie będzie to po czyjejś myśli, co tworzy szereg zbędnych zależności.

Trudności w przystosowaniu się członków zespołu do jednego tempa pracy.

Jak sobie z tym radzić?

Należy wyznaczać i przestrzegać dokładnych terminów realizacji cząstkowych zadań, które zostały wspólnie ustalone przez cały zespół.

unikanie brania odpowiedzialności tkz. Próżniactwo społeczne

Jak sobie z tym radzić?

Gdy ludzie pracują razem, często mają wrażenie, że nie da się określić wpływu indywidualnej pracy na wynik zespołu, a odpowiedzialność jest grupowa, czyli nie moja! Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy dbać o to by każdy był odpowiedzialny za jakiś fragment zadania oraz miał przydzieloną rolę  oraz był odpowiedzialny za swoje obowiązki.

Polaryzacja grupowa

Jak sobie z tym radzić?

Grupa, jako że jest czymś więcej niż sumą poszczególnych jednostek, ma też tendencję do przesuwania granicy ryzyka. Mówiąc prościej???grupa jest w stanie zgodzić się na znacznie bardziej ryzykowne działanie, niż zrobiłaby to pojedyncza jednostka. Warto, więc dokładnie rozważyć ryzyko podejmowanych przez grupę decyzji.

Zdominowanie grupy przez jedną osobę.

Jak sobie z tym radzić?

Może zdarzyć się tak, że w zespole jest kilka silnych osobowości, które chciałyby prowadzić prym i zdominować grupę. Aby temu zapobiec trzeba wyznaczyć lidera zanim jeszcze grupa przystąpi do pracy. Oczywiście ważne jest, by była to osoba z odpowiednimi kompetencjami ? również tymi miękkimi, które zapewnią sprawną komunikację.

Konformizm w grupie

Jak sobie z tym radzić?

Członkowie zespołu zamiast wygłaszać własne i niezależne opinie, powtarzają poglądy jednostek uznawanych przez siebie za silniejsze w grupie. Aby wyeliminować te zjawisko dobrze jest zaprosić do wygłaszania opinii członków grupy w ustalonej kolejności???zaczynając od jednostki z najmniejszą siłą przebicia.

Różnorodność poglądów i sprzeczność interesów

Jak sobie z tym poradzić?

Należy zdefiniować wspólne cele według zasady smart. Lider powinien zaszczepić w członkach swojego zespołu poczucie odpowiedzialności za realizowany cel. Każdy powinien czuć się ?ojcem sukcesu.?

Jak widać, zagrożeń wynikających z pracy w grupie jest dość dużo. Jednakże najważniejsze jest to żeby je przewidywać oraz kontrolować. Zgodnie ze starym powiedzeniem: ?co dwie głowy to nie jedna? w zadaniach wymagających kreatywności, gdzie rozwiązania nie są do końca oczywiste warto postawić na team. Podstawą działania synergii jest docenianie różnic i zrozumienie, że każdy z nas widzi świat z innej perspektywy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here