Czego nie może zabraknąć w efektywnie pracującym zespole?

56
0
UDOSTĘPNIJ
procesy zarządzania projektami

Mimo dostępności do dużych zasobów wiedzy o pracy zespołowej wciąż na korytarzach korporacji borykamy się z konfliktami międzyludzkimi i problemami niskich wyników osiągniętych przez zespoły. Patrick Lencioni jeden z amerykańskich konsultantów biznesu, którego książki stają się bestsellerami, zidentyfikował pięć czynników pracy zespołowej, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu. Co jest ważne w efektywnie pracującym zespole?

Czynnik 1 – brak zaufania pomiędzy członkami zespołu, który spowodowany jest obawą przed złymi intencjami innych, nie chęcią do dzielenia się swoimi pomysłami i obawą przed negatywną oceną. Aby zniwelować brak zaufania należy stworzyć warunki w których członkowie zespołu chętnie otworzą się i podejmą ryzyko dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi. Warto też pomyśleć o spisaniu kontraktu.

Czynnik 2 – obawa przed konfliktem, który często spowodowany jest niejasno określonym celem, brakiem zaufania, błędami w komunikacji, a przede wszystkim złą wymianą informacji pomiędzy członkami zespołu. Aby przeciwdziałać powstawaniu konfliktów powinno się na samym początku ustalić zasady komunikacji i udzielania feedbacku. Ważne jest także pisanie korespondencji mailowej dzięki której informacja jest jasna i klarowna, a także widziana przez wszystkich.

Czynnik 3brak zaangażowania członków zespołu. Wynika to z wielu aspektów, między innymi z niepoprawnego podziału ról i zadań, zbyt licznych grup, różnic indywidualnych czy rozbieżności wynikających z doświadczenia i braku wiedzy. Należy zadbać o to, żeby każdy rzetelnie wykonywał swoja pracę i realizował powierzone mu zadania. Lider zespołu powinien czuwać nad podziałem obowiązków, a także ustalać małe cele, które będą częściowo motywatorami.

Czynnik 4 – brak odpowiedzialności, którą członkowie zespołu najchętniej oddają w ręce lidera. Nie branie odpowiedzialności za powierzone zadania i efekt pracy całej grupy uniemożliwia osiągnięcie sukcesu i terminową realizację celu. Aby zwiększyć poczucie odpowiedzialności powinno prowadzić się regularne rozmowy na temat postępów w wykonanej pracy oraz doceniać indywidualny wkład każdego z członków.

Czynnik 5 – brak skupienia na wynikach. Jeżeli nie dbamy o wszystkie wyżej wymienione czynniki, to efekty pracy grupy są bardzo słabe, co może nawet zaważyć o przyszłych losach firmy. Aby zapobiec niskiemu wynikowi należy jasno określić oczekiwany rezultat prac oraz uświadomić członkom zespołu konsekwencje jego nieosiągnięcia.

Pokonanie przez lidera wszystkich barier jest nie lada wyzwaniem. Jednakże warto je podjąć ze względu na powstający efekt synergii, gwarantującej rozwiązania, na które ludzie tworzący osobno nigdy by nie wpadli. W pracującym zespole ważna jest również atmosfera.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here