Empowerment, jako system zarządzania motywacją pracowników

927
0
UDOSTĘPNIJ
Sukces

Empowerment jest procesem wyzwalania w pracownikach ich wiedzy, doświadczeń i motywacji do realizowania wymagań stawianych na stanowisku pracy.

Aby proces empowermentu mógł być wprowadzony, muszą być spełnione podstawowe warunki:

Postawa przywódcy

Przywódca, który chce wprowadzić proces empowermentu w swojej organizacji, najpierw sam musi być gotowy na zmiany. Zmianie muszą ulec jego podstawowe wartości, które muszą być zgodne z ideą empowermentu. Tylko wtedy przywódca będzie działał w zgodzie z samym sobą, a jego działanie przyniesie wymierne efekty.

Sprzyjający klimat

Proces empowermentu będzie przebiegał prawidłowo, jeśli zostanie ku temu utworzony odpowiedni klimat. Empowerment ma uwalniać potencjał ludzi, a więc to co jest im najbliższe: wiedzę, doświadczenie i motywację. Dlatego nie można przy tym wywierać jakichkolwiek nacisków, odpowiednie zabiegi spowodują, że ludzie sami ulegną procesowi.

Kontrola i odpowiedzialność

Kolejnym krokiem w procesie empowermentu jest zwiększenie kontroli i odpowiedzialności w zespole. Pracownicy muszą sami czuć się odpowiedzialni za wykonywane zadania. Czyniąc ich współodpowiedzialnymi za cały projekt, przywódcy dają im poczucie kontroli, co zwiększa zaangażowanie i efektywność.

Budowanie zaufania

Bardzo ważnym czynnikiem podczas wyzwalania siły drzemiącej w pracownikach, jest budowanie poczucia zaufania w zespole. Przywódca, który chce się cieszyć zaufaniem podległych mu ludzi oraz przekierować ich siłę do osiągnięcia wymiernych wyników, powinien dzielić się z nimi wszystkimi spostrzeżeniami, uwagami i wiedzą.

Wyznaczanie granic

Aby wszystko działało zgodnie z planem, poczucie zaufania i odpowiedzialności powinno iść w parze z poczuciem niezależności i swobody działania. Przywódca powinien umieć dać pracownikom swobodę działania, jednocześnie wyznaczając jasne granice postępowania. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i autonomii, co przekłada się na poczucie własnej wartości i sensu działania w określonym celu.

Dobrze przeprowadzony empowerment zwiększa motywację pracowników, a drzemiąca w nich siła zostaje ukierunkowana na zwiększenie zysków organizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here