Grywalizacja, a zaangażowanie pracowników

334
0
UDOSTĘPNIJ
Zangażowanie pracowników

Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują, że firmy w których w miejscu pracy wprowadzona została grywalizacja zwiększyły zaangażowanie swoich pracowników. Dzięki typowym cechom mechaniki gier, takim jak:

  • szybka informacja zwrotna,
  • rywalizacja,
  • wyzwania,
  • śledzenie postępu rozwoju,
  • nagrody,

pracownicy są bardziej zmotywowania i zaangażowani w działania firmy.

Grywalizacja jest również bardzo istotnym narzędziem wpływającym na efektywność pracowników, ponieważ wprowadza mechanizmy nagradzania, poczucie ciągłego rozwoju i możliwości jego śledzenia, szansę na to, że zostaniemy zauważeni, a przede wszystkim rywalizację na tych samych, jasno zdefiniowanych zasadach dla wszystkich pracowników (zanika mechanizm faworyzowania wybranych osób).

Wprowadzając grywalizację w wielu obszarach działalności firmy tworzymy jednolity i spójny system wartości, celów i zadań. Zbudowanie takiego środowiska pracy daje pracownikom szansę zobaczenia, jak pasują oni do organizacji i dlaczego ich wkład i udział w działaniach firmy ma znaczenie.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że zmotywowani i zaangażowani pracownicy wykonują swoje zadania lepiej i chcą brać czynny udział w rozwoju firmy. Jeśli, poprzez grywalizację, umożliwiamy im rozwój i ciągłe doskonalenie to czują oni, że ich wartość się zwiększa. Im więcej zaangażowania firmy pokażemy pracownikowi, tym więcej zaangażowania ze strony pracownika możemy oczekiwać. Im szerzej wprowadzimy mechanizmy grywalizacji w firmie, tym lepiej nasi pracownicy będą rozumieli oczekiwania, cele i swoje zadania i tym chętniej będą się angażować w działania.

Według studium opracowanego przez Society for Human Resource Management, zaangażowanie pracowników wskazywane jest przez nich samych jako trzeci najważniejszy czynnik wpływający na sukces firmy. Biorąc pod uwagę te dane, a także przyjmując, że zaangażowanie pracowników jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy, powinniśmy potraktować wdrożenie kultury organizacyjnej nastawionej na zaangażowanie pracowników, jako jeden z kluczowych priorytetów naszych działań rozwojowych. Grywalizacja jest z pewnością jednym z kroków, dzięki któremu zbudowanie takiej kultury organizacyjnej jest możliwe.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here