Jaki musi być współczesny menadżer ? Rożne typy ról menadżerskich.

2508
0
UDOSTĘPNIJ

Istnieje wiele ról menadżera w organizacji. Wykonywanie różnych zadań jest podstawą pracy menadżera. Aby być skutecznym w tych rolach, menadżer musi mieć zrozumienie strategiczne, taktyczne i operacyjne swoich obowiązków jakie pełni w organizacji.

Z jakich ról korzystasz najczęściej?

Jako menedżer, prawdopodobnie pełnisz wiele różnych ról na co dzień. Ponieważ stałą cechą współczesnych organizacji jest ich ciągła zmienność, wiąże się z tym konieczność ciągłego reagowania przez menadżera, na to wszystko, czego nie da się przewidzieć.

Menadżer musi kierować zdarzeniami, musi podejmować stale jakieś decyzje. Zarządzając zespołem inicjujesz nowe projekty, poszukujesz nowych rynków, negocjujesz kontrakty, porozumienia, przedstawiasz różne koncepcje na posiedzeniach zarządu, decydujesz o podziale zasobów, czy zatwierdzasz wniosek o zakup nowego systemu komputerowego, kontaktujesz się z wieloma reprezentantami z wewnątrz i spoza firmy: dyrektorami, partnerami, klientami, akcjonariuszami, urzędnikami.

W organizacji stale przełączasz się z roli na role, realizując różne zadania, wdrażając oczekiwane przez organizację zmiany

Henry Mintzberg, kanadyjski ekonomista, profesor, wykładowca akademicki, autor wielu prac z zakresu zarządzania, spędził większość swojej kariery nad badaniem ról kierowniczych i zachowań dyrektorów naczelnych i prezesów. Interesowało go nie to, czym powinni zajmować się menadżerowie, ale to czym w rzeczywistości się zajmują. Odkrył, że menedżerowie spędzają większość czasu na angażowaniu się w 10 konkretnych ról. Udało mu się sklasyfikować te role w 3 kategoriach.

ROLE INTERPERSONALNE

Role te obejmują zachowania związane z interakcją z innymi ludźmi na zewnątrz organizacji lub z pracownikami, w celu realizacji zadań stawianych przez firmę.

Role interpersonalne

ROLE INFORMACYJNE

Role kierownicze w tej kategorii obejmują przetwarzanie informacji. Są to te role, w których menadżer musi generować rozwiązania i dzielić się wiedzą, aby skutecznie osiągnąć cele organizacyjne.

Role informacyjne

ROLE DECYZYJNE

Role kierownicze w tej kategorii obejmują wykorzystywanie informacji w różny sposób.

Role decyzyjne

Wszystkie te funkcje działają równocześnie i są bardziej lub mniej ważne w zależności od poziomu zarządzania i typu organizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here