Czy istnieje konflikt pozytywny?

39
0
UDOSTĘPNIJ
negocjacji

Myślę, iż konflikty w miejscu pracy to temat tabu. Każdy wie, że ktoś kogoś nie lubi, skomentuje to za plecami, jednakże często do konfrontacji nie dochodzi, a jeśli już taka się zdarzy to w pojedynczych przypadkach nazwano by ją konstruktywną i niekomentowaną przez osoby trzecie. Z natury nie lubimy się kłócić, jednakże tam gdzie są ludzie tam są i różnice zdań. Gdyby wszyscy uważali i robili tak samo, to zapewne świat stałby jeszcze w epoce średniowiecza. Rozwój ludzkości zawdzięczamy różnicom indywidualnym.

Większość z nas intuicyjnie wie, że owszem prowadzenie szczerego dialogu może korzystnie wpłynąć na relacje w miejscu pracy, jednak niewielu z nas wie, jak skutecznie poruszać się w tej przestrzeni bez poczucia konfrontacji i uciekania od tematu lub zbyt agresywnego przystawania przy swoim zdaniu.

Wbrew pozorom w kwestii pojawienia się konfliktu między kolegami z pracy, kluczowa rola przypisana jest liderowi, bowiem w domyśle to on ma być „sędzią ostatecznym”, ponieważ to do jego kompetencji należy zarządzanie konfliktem. Jeśli lider sam nie będzie prezentował postawy asertywnej, tylko wręcz unikał konfrontacji i wyrażenia własnego zdania to jego zarządzanie skończy się szybciej niż się zaczęło.

Mając na uwadze, iż to różnice zdań i spojrzeń są niekiedy dźwignią innowacyjności to jako lider musisz stworzyć środowisko, które jest bezpieczne dla podejmowania ryzyka interpersonalnego, związanego z wyrażeniem własnego zdania, a niekiedy i sprzeciwu. Wielu z nas ma tendencję do myślenia o konflikcie jako o czymś destrukcyjnym – i może tak być, gdy ten prowadzi do gniewu, frustracji, spadku produktywności czy podzielenia zespołu. Konflikt destrukcyjny jest wtedy kiedy jest on poza kontrolą i nikt nie jest skupiony na jego rozwiązaniu, a osoby trzecie silnie polaryzują się między poszczególnymi stronami kłótni. 

Natomiast, według psychologii konflikt sam w sobie może być pozytywny, gdy:

  • pomaga ludziom dostrzec różne perspektywy i pomysły,
  • prowadzi do większego zaangażowania i współpracy,
  • pomaga wyjaśnić lub ponownie ocenić problemy,
  • wzmacnia relacje międzyludzkie.

Konflikt pozytywny, to taki który jest umiejętnie zarządzany. W rozwiązywaniu konfliktów najważniejsza jest komunikacja oraz znajomość celów, zarówno własnych jak i drugiej strony. Przydatne mogą okazać się mediacje.

Większość z nas w pewnym momencie doświadczyła konfliktu w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy byliśmy w niego bezpośrednio zaangażowani, czy po prostu byliśmy świadkami jakiegoś konfliktu między kolegami.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here