Mentoring – metoda rozwoju wewnętrznego potencjału organizacji

857
0
UDOSTĘPNIJ
Mentoring

Mentoring, jako metoda rozwoju kapitału ludzkiego niesie ze sobą olbrzymie korzyści dla współczesnych organizacji. Umożliwia, wszechstronny rozwój pracowników, przynosi korzyści zarówno dla mentorów, jak i osób mentorowanych. Pomaga w transferze wiedzy między grupami pracowników, zapewnia prawidłową i efektywną komunikację, tworzy partnerskie relacje oraz wzmacnia wartości wpisane w kulturę organizacyjną.

Angażując wewnętrzne zasoby (swoich doświadczonych pracowników) do rozwoju organizacji, daje im zadowolenie z pracy oraz satysfakcję z wykonywanych czynności, dzięki czemu zatrzymuje tych najbardziej wartościowych, umożliwiając im rozwój i awans.

Mentoring jest relacją między dwiema osobami, której celem jest przekazywanie doświadczenia, opartą na ciągłym wsparciu i rozwoju.

Nie ma jednoznacznej definicji funkcji mentora. Wzór do naśladowania zmienia się wraz ze zmianami, którym podlegają organizacje.

Mentor to osoba z długoletnim stażem, doświadczeniem w biznesie, unikalną wiedzą, zdobytą podczas indywidualnie biegnących ścieżek kariery. To doświadczona osoba, która przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie, dla relatywnie niedoświadczonej osoby, pomaga ?podopiecznemu? ustawić zawodowe cele i rozpocząć podjęcie kroków w celu ich realizacji.

Co zyskuje podopieczny mentora?

Korzyścią dla nowego pracownika jest zdobywanie nowej wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, przełamywanie własnych barier, powolne wchodzenie w nowe obowiązki i w życie organizacji, w warunkach wsparcia i zaufania. Pracownik, pod okiem doświadczonego kolegi, uczy się rozpoznawać i rozwijać własne umiejętności i mocne strony,. Otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy.

Co zyskuje mentor?

Osoba pełniąca funkcję mentora, poprzez przekazywanie swojej cennej wiedzy, wynikającej z doświadczenia, czuje się potrzebna i dowartościowana, a tym samym angażuje się jeszcze bardziej w życie firmy, w której pracuje. Staje się bardziej efektywna i twórcza, a jej cele stają się coraz bardziej zbieżne z celami organizacji.

Doświadczeni i zdolni pracownicy, poprzez mentoring, czerpią dodatkowe zadowolenie z pracy zawodowej oraz stają się zmotywowana do ciągłego rozwoju. Dzięki nowym kompetencjom, które nabywają sami również w drodze mentoringu, nie ulega tak szybko negatywnemu zjawisku, jakim jest wypalenie zawodowe. Staje się jeszcze bardziej związana z organizacją.

Co zyskuje organizacja?

Firma, która stosuje mentoring, jako metodę rozwoju pracowników, kształtuje kulturę rozwoju i organizacji uczącej się. Przyspiesza proces wprowadzenia na nowych pracowników do pracy. Dzięki większej satysfakcji z pracy, zyskuje wzrost produktywności pracowników. Zabezpiecza ciągłość wymiany kadr, dzięki czemu, nie napotyka problemów związanych z brakiem przeszkolonych osób, potrzebnych do wykonywania codziennych zadań. Dzielenie się doświadczeniem i wdrażanie nowych osób w wykonywane działania w organizacji, wzajemna wymiana wiedzy i umiejętności przyczynia się do możliwości zastąpienia, osoby w firmie, w razie na przykład nagłej jej nieobecności. Poprawia komunikację i atmosferę pracy. Mentoring, jako wewnętrzna metoda rozwoju potencjału ludzkiego daje też możliwości awansu w obrębie danej organizacji.

Mentoring nie musi obejmować tylko i wyłącznie nowych, młodych pracowników. Może być także sposobem na doskonalenie umiejętności pracowników z dłuższym stażem w danej organizacji. Każdy może znaleźć swojego mentora. Jeśli ktoś potrzebuje dodatkowych umiejętności, uzupełnienia wiedzy, (aby na przekład objąć nowe stanowisko, w dziedzinie, w której ma mniejsze doświadczenie) też może skorzystać z pomocy mentora. Mentorem może być w takim przypadku menadżer wyższego szczebla, lider w branży, czy na przykład doświadczona osoba posiadająca na swoim koncie zawodowe sukcesy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here