Metoda nauki 70-20-10

123
0
UDOSTĘPNIJ
metoda nauki

Metoda nauki 70-20-10 to popularna strategia, która jest stosowana przez wiele firm i organizacji, aby rozwijać swoich pracowników i zapewnić im skuteczną naukę w miejscu pracy. Ta metoda uczenia zakłada, iż skuteczna nauka składa się z trzech elementów: 70% to praktyczne doświadcze, 20% to interakcje z innymi ludźmi, a 10% to klasyczna nauka poprzez czytanie opracowań czy też książek.

Pierwszy element metody 70-20-10 to praktyczne doświadczenia. Koncentrują się one na tym, aby pracownicy uczyli się poprzez wykonywanie działań w praktyce. Dzięki temu podejściu pracownicy mogą zacząć korzystać ze swoich nowych umiejętności i wiedzy od razu, co pomaga w ich szybkim i efektywnym przyswajaniu wiedzy. Przykłady praktycznego doświadczenia to projekty, zadania, testy, symulacje i inne formy praktycznej nauki.

Drugim elementem metody 70-20-10, stanowiącym 20% jest interakcja z innymi ludźmi. Ten element obejmuje mentoring, coaching, feedback i rozmowy z innymi pracownikami, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Taki rodzaj interakcji pozwala pracownikom na zdobywanie wiedzy i umiejętności z pierwszej ręki, a także na wymianę poglądów i doświadczeń z innymi osobami.

Trzeci element metody 70-20-10 to 10% czasu poświęconego na naukę w ramach metod tradycyjnych – czytanie książek, oglądanie szkoleń. W tym przypadku, pracownicy uczą się z konkretnych materiałów edukacyjnych, takich jak kursy online, książki, artykuły, webinarium i konferencje. To podejście pozwala na zgłębianie konkretnych zagadnień i wzbogacenie swojej wiedzy w dziedzinie, w której pracownicy chcą się rozwijać.

Metoda nauki 70-20-10 opiera się na przekonaniu, że nauka w miejscu pracy powinna być skuteczna i praktyczna. Uczy pracowników, jakie umiejętności są niezbędne do osiągnięcia ich celów biznesowych, a jednocześnie pomaga w rozwoju umiejętności miękkich, takich jak umiejętności interpersonalne i przywództwa. Wdrażanie tej metody w organizacji pomaga w budowaniu silnego zespołu, który jest gotowy na wyzwania przyszłości.

Jednym z głównych zalet metody 70-20-10 jest to, że pozwala na ciągłe rozwijanie pracowników i dopasowanie ich umiejętności do zmieniających się wymagań rynku pracy. Ucząc pracowników poprzez praktyczne doświadczenie, interakcję z innymi ludźmi oraz skoncentrowane na nauce szkolenia, organizacje są w stanie zbudować zespół, który jest gotowy na wyzwania i zmiany.

Podsumowując, metoda nauki 70-20-10 to skuteczna i efektywna strategia nauki w miejscu pracy, która pozwala pracownikom na rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy w sposób praktyczny i skuteczny. Wdrażanie tej metody może przynieść wiele korzyści.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here