Nowe trendy w rekrutacji – model T-shaped

1487
0
UDOSTĘPNIJ

Rynek pracy stał się bardzo wymagający, zarówno dla pracodawców, którzy prześcigają się w zapewnieniu coraz to bardziej efektywnych motywatorów pozapłacowych i wymyślaniu technik z zakresu work-life-balance; jak i od pracowników, których lista kompetencji/umiejętności odbiega od modelu wiodącego prym jeszcze ćwierć wieku temu. Wtedy to  kluczową rolę odgrywało wykształcenie. W obecnej chwili stawia się na kreatywność, wysokie umiejętności komunikacyjne oraz bogate doświadczenie.

Zagraniczni pionierzy z obszaru rekrutacji i rozwoju zawodowego przedstawili dwa wzory idealnego pracownika współczesnych czasów. Oba wzory noszą zagadkowe nazwy T-shaped i E-shaped. W literaturze zagranicznej można także znaleźć model  M -shaped oraz I-shaped.

W Stanach Zjednoczonych panuje trend, że sukces zaczyna się właśnie od litery T. Przyglądając się literze T widzimy, że składa się ona z dwóch linii, połączonych ze sobą pod kątem prostym. I tak, linia pozioma ma symbolizować wiedzę ogólną, przekrojową, jak i również wiedzę na temat umiejętności interpersonalnych:techniki efektywnej komunikacji, umiejętności negocjacyjne, wysoki poziom empatii i inteligencji emocjonalnej.  Natomiast linia pionowa oznacza specjalistyczną, dokładną wiedzę w jednym/dwóch obszarach. Współczesne międzynarodowe organizacje potrzebują pracowników, którzy są specjalistami z określonego obszaru ale posiadają przy tym wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Niestety, będąc specjalistą w jednej dziedzinie i robiąc każdego dnia praktycznie to samo zawęża się punkt widzenia i patrzy się na większość spraw przez ten sam pryzmat. Z postępem technologi wiąże się szereg zmian, a to wymaga elastycznego myślenia i szybkiej adaptacji. Model T-shaped zakłada właśnie połączenie tych składowych z dużą wiedzą i doświadczeniem.

Model T-shaped można także interpretować jako swobodny przepływ informacji i dzielenie się wiedzą w poziomie (między osobami i komórkami organizacyjnymi), co symbolizuje linia horyzontalna. Natomiast linia pionowa oznacza koncentrację na celach biznesowych jednostki organizacyjnej, którą kieruje kierownik.

Drugim modelem, który stanowi uzupełnienie do T-spahed jest model z literą E, czyli E-shaped. Symbol E składa się z 4 kresek, które kolejno odzwierciedlają 4 cechy dobrego pracownika:

  • experience, czyli doświadczenie w określonym obszarze,
  • expertise – umiejętności, wiedza,
  • exploration –odkrywanie i poszukiwanie nowych możliwości, zdobywanie, ciekawość wiedzy,
  • execution – umiejętność realizacji zadań, dążenie do celów.

Te dwa modele stanowią klucz do wyboru pracownika na rekrutowane miejsca. Warto spojrzeć na pracę z perspektywy symboliki modelów: T-shaped oraz E-shaped.

Więcej na temat koncepcji T-shaped można przeczytać w tym artykule:https://www.psychologytoday.com/intl/blog/career-transitions/201204/career-success-starts-t

 

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here