Empatia i zjednywanie sobie ludzi – wskazówki na podstawie książki D. Carnegie

798
0
UDOSTĘPNIJ
zjednywanie sobie ludzi

Dale Carnegie, amerykański psycholog podjął próbę określenia zachowań, które mogą pomóc w zjednywaniu sobie ludzi.  Wskazówki opisał w książce zatytułowanej Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Autor wskazał zachowania, które na pozór wydają się być oczywiste ale na co dzień są często zapomniane. Dzisiejsza era cyfryzacji, bo tak można nazwać naszą epokę ogranicza bardzo kontakty interpersonalne przenosząc je do świata wirtualnego. Szczególnie w dobie koronawirusa i izolacji społecznej wielu z nas doświadczyło samotności, a konsekwencją epidemii jest także psychiczna blokada do nawiązywania relacji społecznych.

Na czym polega zjednywanie sobie ludzi i nawiązywanie przyjaźni?

Jednym z czynników budowania relacji interpersonalnych jest okazywanie szczerego zainteresowania. Współczesny człowiek jest silnie skoncentrowany na samym sobie, a jego uwaga często skierowana jest ku realizacji własnych potrzeby. Na podstawie badań opublikowanych przez czasopismo naukowe Journal of Language and Social Psychology można stwierdzić, iż bardzo często w naszym języku używamy zaimka „Ja”, a okazuje się, iż zdecydowanie lepiej przez inne osoby, szczególnie w relacjach zawodowych odbierany jest zaimek „my”. Skomputeryzowane analizy tekstów w pięciu badaniach wykazały, że osoby o wyższym statusie, konsekwentnie w rozmowie stosowały mniej pierwszej osoby liczby pojedynczej (Ja), a więcej pierwszej osoby liczby mnogiej (My). Zainteresowanie drugą osobą możemy wykazywać na przykład poprzez zadawanie pytań otwartych, nawiązujących do tego co mówi rozmówca.

Drugą wskazówką omówioną w wyżej wspomnianej książce jest pogodne usposobienie. Na uniwersytecie w Arizonie przeprowadzono badania, w których osoby występujące w reklamach zostały ocenione przez grupę ludzi. Wybrani modele prezentowali się z uśmiechem na twarzy lub z wyrazem obojętności. W badaniach wykazano, iż osoby uśmiechające się są uważane za przyjaźniejszej (ang. „cool”) niż osoby niewyrażające emocji. Osoby z obojętnym wyrazem twarzy ocenianie były jako chłodne i mniej przyjazne. Ponadto w psychologii społecznej istnieje takie pojęcie jak zarażenie afektywne, potocznie nazywane zarażeniem emocjami, nastrojem. Jest to naturalna tendencja do automatycznego naśladowania mimiki czy nawet ekspresji wokalnej od osób z którymi mamy kontakt, co w konsekwencji prowadzi do przejmowania emocji.

Kolejną zasadą, która pomoże w zjednaniu sobie ludzi jest używanie ich imion i bezpośrednie zwracanie się do nich. Myślę, iż każdy z nas miał kiedyś sytuacje, że ktoś pomylił lub przejęzyczył jego imię i na pewno nie był to miły moment. Zwracanie się imiennie i bezpośrednie do drugiej osoby umacnia relacje i jest odbierane pozytywnie.

Zjednywanie ludzi możliwe jest dzięki umiejętność aktywnego słuchania. Aktywne słuchanie to okazywanie rozmówcy zainteresowania, dopytywanie i przede wszystkim umożliwienie danej osobie „wygadania się”. Zazwyczaj jak słuchamy rozmówcy to myślimy nad własną odpowiedzią, a aktywne słuchanie ma na celu okazanie szacunku, serdeczności i ciepła. To powstrzymanie się od własnych sądów oraz „dobrych rad”. Najbardziej popularne techniki aktywnego słuchania to parafrazowanie czy zadawanie pytań otwartych, a przede wszystkim nie przerywanie.

Zjednywanie sobie ludzi polega też na spojrzeniu na problem z ich perspektywy. Każdy z nas postrzega świat w  charakterystyczny dla siebie sposób. Wynika to z tego, jak zostaliśmy uwarunkowani poprzez wychowanie, wpływ środowiska czy wcześniejsze doświadczenia. Popularnym odzwierciedleniem tego zagadnienia jest pytanie, które często możemy spotkać na różnorodnych szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, czyli czy szklanka jest do połowy pełna czy do połowy pusta? Patrząc na jedną szklankę możemy udzielić dwóch tak samo poprawnych odpowiedzi. To pokazuje jednoznacznie, iż punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W komunikacji interpersonalnej istotne jest również to, by rozmówca poczuł się doceniony i ważny.

Artykuł powstał na podstawie książki Dale Carnegie pod tytułem: „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi?”.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here