Znaczenie różnorodności w organizacji

96
0
UDOSTĘPNIJ
złodzieje czasu

Mając na uwadze obecną sytuacje na świecie musimy się zmierzyć ze zróżnicowaniem pokoleniowym jak i pochodzeniowy na rynku pracy. Zarządzanie różnorodnością to umiejętność lidera polegająca na dostrzeganiu różnic między ludźmi i uznawanie tych różnic za wartościowe; wzmacnianie dobrych praktyk zarządzania poprzez zapobieganie dyskryminacji i promowanie integracji. Firmy zdają sobie sprawę, że różnorodność jest bogactwem i może przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów, m.in. rotacji personelu. Różnorodność przyczynia się do tworzenia wartości i stymuluje innowacje.

Pracując z osobami o dużych różnicach indywidualnych, jako lider, musisz poznać ich zasoby oraz słabe strony. To pozwoli na stworzenie grup zasobów, wpłynie pozytywnie na integrację, a tobie pozwoli na odpowiedni przydział zadań. Przed zatrudnieniem osoby np. obcojęzycznej musisz sprawdzić, czy pozostali członkowie zespołu mówią na przykład po angielsku. Uwzględnienie różnorodności kulturowej w miejscu pracy jest ważnym krokiem dla firm, które chcą być konkurencyjne w skali międzynarodowej. Ze swojej definicji zarządzanie różnorodnością (ang. Diversity Managment) niesie ze sobą korzyści i jest zasobem organizacji.

Pierwotnie, zarządzanie różnorodnością polegało przede wszystkim na unikaniu dyskryminacji w rekrutacji i promowaniu tolerancji w firmie. Jednak z biegiem czasu i pod wpływem wielu czynników sytuacja zmieniła się w taki sposób, że firmy uznają znaczenie różnorodności w miejscu pracy jako kluczową przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie różnorodnością to proces mający na celu stworzenie i utrzymanie pozytywnego środowiska pracy, w którym ceni się podobieństwa i różnice między poszczególnymi osobami, tak aby wszyscy mogli osiągnąć swój potencjał i zmaksymalizować swój wkład w cele strategiczne organizacji.

Co więcej, badania wykazały, że zróżnicowanie zespołu może zwiększyć produktywność o 35%. Zróżnicowana siła robocza jest bardziej skłonna do zrozumienia potrzeb klientów i wymyślenia pomysłów na ich spełnienie.

Ponadto w przypadku zarządzania różnorodnością kluczowe jest poznanie swoich własnych uprzedzeń kulturowych. Jakie masz stereotypy na temat ludzi z różnych grup i jak dobrze mogą sobie radzić w pracy? Jakie style komunikacji preferujesz? Czasami to, co uważamy za odpowiednie lub pożądane cechy kandydata, może bardziej odzwierciedlać nasze osobiste preferencje niż umiejętności potrzebne do wykonywania pracy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here