Spojrzenie na kompetencje menedżerskie z punktu widzenia systemu Lomingera

3017
0
UDOSTĘPNIJ

Istnieje lista 67 kompetencji, opracowanych przez zespól Michael M. Lombardo i Robert W. Eichinger, służących do pomiaru skuteczności osoby w biznesie. Lominger to połączenie ostatnich nazwisk twórców systemu, który jest popularnym narzędziem do rozwijania, definiowania i  zrozumienia kompetencji przywódczych.

Badając efektywnych i mniej efektywnych liderów, naukowcy zidentyfikowali 67 wskaźników kompetencji, które korelują z osiągnięciem sukcesu. Do przykładów podstawowych kompetencji systemu Lomingera należą między innymi: umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi, a także sposób radzenia sobie ze zmianami i stresem. Dodatkowe przykłady kluczowych kompetencji obejmują możliwość skoncentrowania uwagi na zadaniu, motywowania innych i udzielania im wsparcia.

Sukces managera w dużej mierze zależy od umiejętności dostosowywania się do zmian i umiejętności poszukiwań kreatywnych rozwiązań. Pracownik, który zawsze poszukuje szybszych lub mniej kosztownych sposobów obsługi zadań jest bardzo cenny dla pracodawcy.

Poniżej znajduje się lista 20 kompetencji menadżerskich wybranych z pośród 67 kompetencji wchodzących w skład modelu Lomingera.

Dbałość o podwładnych Interesowanie się życiem zawodowym i problemami współpracowników – znajomość ich słabych i mocnych stron. Wspieranie członków swojego zespołu, wynagradzanie jak i wskazywanie/korygowanie błędów. Umiejętność elastycznego dostosowania się do problemów i umiejętności podwładnych.
Przywództwo Wyznaczanie i dążenie do realizacji wspólnych celów. Stanowienie dla swojej grupy źródła energii, potrzebnej do wdrażania planów i ich realizacji.
Empatia Wykazanie prawdziwej troski i współczucia o innych ludzi, zwrócenie uwagi na problemy zawodowe i osobiste podwładnych. Chęć niesienia pomocy i wsparcia.
Delegowanie Umiejętność przekazywania i rozdzielania zadań, poleceń oraz obowiązków.
Przewodzenie zespołowi Przewodniczenie grupie, szanowanie i słuchanie zdania innych, pilnowanie terminów pracy oraz zapobieganie powstawania konfliktów.
Rozwój podwładnych Stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju, podnoszenie ich kwalifikacji i zaangażowania. Pomaganie w osiąganiu coraz lepszych efektów poprzez rozwój ich umiejętności.
Kierowanie innymi Umiejętność  kierowania pracą innych poprzez śledzenie ich obowiązków i wydajności w pracy. Wskazywanie jasnych wskazówek i definiowanie celów.
Sprawiedliwość Traktowanie wszystkich na równi. Sprawiedliwość i konsekwentność w przypadku wymierzania kar i nagród.  Szczerość w podejmowanych działaniach i prowadzonych rozmowach.
Selekcja podwładnych Bycie utalentowanym rekruterem poprzez przyjmowanie do zespołu elokwentnych, utalentowanych i skutecznych członków.
Zarządzanie informacjami Przekazywanie praktycznej wiedzy i  informacji potrzebnych do realizacji zadań przez podwładnych. Zapewnienie i kontrolowanie sprawnego przepływu informacji niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań. Umiejętność selekcji informacji.
Odwaga Podejmowanie odważnych decyzji i ryzyka; działanie w trudnych i stresowych sytuacjach.  Bycie stanowczym i konsekwentnym w działaniu. Nie uciekanie się od odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Asertywność w relacjach z podwładnymi i przełożonymi.
Udzielanie feedbacku Wyznaczanie jasnych zadań i celów. Sprawdzanie poprawności wykonanej pracy, z udzieleniem „odpowiedzi zwrotnej”. Nagradzanie podwładnych, wskazywanie błędów i monitorowanie postępów.
Motywowanie Budowanie zaangażowania pracowników, wyznaczanie nowych i kreatywnych celów. Motywowanie innych i inspirowanie do działania.
Sprawność organizacyjna Posiadanie wiedzy o tym jak działa organizacja; znajomość struktury organizacji i aspektów formalnych. Podejmowanie działań, które mają na celu udoskonalenie działania organizacji i zapewnienie jak największej efektywności.
Organizowanie i planowanie Umiejętność sprawnego organizowania czasu pracy i planów (hierarcha i definiowanie celów, przewidywanie długości i trudności zadań) przez wykorzystanie zasobów ludzkich i  odpowiednią ich koordynację.
Ustalanie priorytetów Umiejętność wyznaczania spraw najważniejszych (priorytetów), koncentracja na tym co jest najistotniejsze. Umiejętność selekcji informacji.
Zarządzanie procesami Umiejętność koordynowania, wyznaczania i zarządzania procesami w organizacji.
Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie sprawnie działających zespołów, inwestycja w rozwój pracownika. Przewidywanie ludzkich zachowań na podstawie ich znajomości. Ocena potencjału pracowników i motywowanie do rozwoju.
Myślenie strategiczne Określanie strategii działań na podstawie wiedzy, zebranych informacji i doświadczeń; analiza sytuacji i przewidywanie tendencji oraz konsekwencji pewnych działań. Kreowanie wizji i zorientowanie na przyszłość. Tworzenie strategii i planów działań.
Zarządzanie systemami Określanie, koordynacja i planowanie działań w ramach organizacji.  Wdrażanie systemu zarządzania podległym obszarem na bazie określonych celów.

 

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here