Obawiasz się kryzysu? Postaw na sprawdzony model biznesowy

120
0
UDOSTĘPNIJ
delegowanie zadań

Obecna sytuacja epidemiologiczna powoli zmusza nas do życia w nowej rzeczywistości gumowych rękawiczek i płynów do dezynfekcji. Dla przedsiębiorców to czas dywersyfikacji swoich planów, a także  moment na wyznaczenie nowych celów i biznesplanów. Z pomocą przychodzi biznesowy model Canvas.

Przede wszystkim model biznesowy pozwala na uporządkowanie informacji, celów, statystyk oraz kosztów. To mapa przedsięwzięcia, która potrzebna jest nie tylko na pierwszym etapie zakładania nowej firmy ale i w trakcie wprowadzania innowacji czy jak w tym przypadku zmian środowiskowych. Model Canvas został zaproponowany przez Alexandra Osterwaldera w książce „Business Model Generation” i obecnie wykorzystywany jest na etapie tworzenia firm, wprowadzania nowych projektów czy też przebudowy modelu biznesowego.

Pierwszym i przede wszystkim centralnym, a na pewno początkowym elementem modelu każdego biznesu są klienci. Warto zdefiniować odpowiedzi na pytania: do kogo kierowana jest oferta? Kto jest klientem? I Jaki jest segment klientów? Przyglądając się grupie odbiorców warto spojrzeć na nich ze strony ich potrzeb.  Segmentacja jest o tyle kluczowa, iż pozwala wyróżnić najważniejsze cechy i oczekiwania odbiorców.

Kolejny element modelu Canvas to propozycja wartości, która stanowi ofertę. Czyli to co będziemy proponować grupie odbiorców, jakie ich problemy będziemy za pomocą tego rozwiązywać i jakie ma to dla nich znaczenie? Na ofertę trzeba spojrzeć z punktu widzenia korzyści jakie otrzyma klient.

Kiedy grupa klientów jak i oferta są zdefiniowane należy spojrzeć na to w jaki sposób dotrzemy z produktem. Jest to trzeci element – kanały. Na tym etapie określamy sposób dotarcia do klienta oraz sposób prezentacji produktu, a także określamy możliwości łatwego zakupu. Warto postawić sobie przy tym punkcie następujące pytania: Jak powiadomimy klienta o naszej ofercie, w jaki sposób będzie mógł on dokonać oceny produktu lub usług oraz w jaki sposób będzie wyglądał kontakt z klientem po dokonaniu transakcji.

Relacje z klientami to czwarty element modelu biznesowego Canvas, dotyczy on tego jaką relację chcemy mieć z klientem. Jest to typ interakcji który jest oczekiwany przez klienta oraz jaki możemy mu zaproponować. Przykładem może być kontakt osobisty, który w czasie pandemii uległ dużemu ograniczeniu stąd należy szukać relacji przez kanały za pośrednictwem internetu np. po przez tworzenie konkursów.

Piąty element modelu biznesowego to struktura przychodów. To nic innego jak zdefiniowanie i reprezentacja przychodów organizacji, odpowiedź na pytanie jak i jaki przychód będzie generowała oferta i ile oraz jak zapłaci klient. Im więcej kanałów dochodów tym większa możliwość dywersyfikacji. Ze względu na zmieniającą się sytuację i wiszący nad nami kryzys gospodarczy to właśnie poszukiwanie dużych ilości kanałów zarobków może okazać się kluczowe.

Wspomniane pięć elementów modelu biznesowego Canvas to to co widzi klient czyli relacje, produkt, cenę, reklamę itd. Aby to wszystko mogło pracować na zysk potrzebne są elementy na tak zwanym zapleczu do których zaliczamy miedzy innymi zasoby.  Zasoby to środki, które są niezbędne, by przychód został wygenerowany. Wśród zasobów możemy wyróżnić zasoby intelektualne, finansowe, techniczne czy też zasoby ludzkie. Jak widzimy mówiąc o zasobach w tym modelu biznesowym bierzemy pod uwagę nie tylko środki materialne ale również i te niematerialne.

Następny element to kluczowe czynności, które musimy podjąć by model biznesowy funkcjonował tak jak założyliśmy. Czyli wszystko to co będziemy robić by zdobyć klienta, wyprodukować produkt  i go z powodzeniem dostarczyć.

Ósmy element to kluczowi partnerzy, ponieważ nie wszystko musimy robić i produkować samemu. Są to wszyscy dostawcy, partnerzy czy też pośrednicy np. firmy kurierskie. Wśród motywatorów podjęcia współpracy z partnerami wymienia się: obniżenie kosztów (outsourcing), obniżenie ryzyka, a także skorzystanie z zasobów partnera.

I wreszcie ostatni już element to struktura kosztów czyli wszelkie wydatki ponoszone ze względu na funkcjonowanie założonego modelu biznesowego. Na tym etapie koncentrujemy się na kosztach pozyskania zasobów, podjętych działaniach i współpracy z partnerami.

Pracując z zaproponowanym powyżej modelem biznesowym musimy zastosować się do kolejności aby wychodzić od wartości produktu, jego zysków, poprzez potrzebne zasoby, czynności, kończąc na kosztach. Taki model zaprezentowany na jednym arkuszu papieru przedstawia w sposób przejrzysty funkcjonowanie organizacji i stanowi idealny biznesplan. Powodzenia!

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here