Życie to sztuka wyborów – poznaj techniki podejmowania decyzji

560
0
UDOSTĘPNIJ
feedback

W związku z sytuacją, która bezpośrednio dotyka każdego z nas nawet wtedy kiedy możemy czuć się w pełni zdrowo, to z całą pewnością odczuwamy konsekwencje izolacji społecznej i niepewnej sytuacji gospodarczej. To okres, w którym kluczową umiejętnością na równi z organizacją czasu pracy jest umiejętność podejmowania decyzji i zdolność do szybkiej adaptacji w gwałtownie zmieniających się okolicznościach chociażby życia zawodowego. Niektórzy mówią, że życie to sztuka podejmowania decyzji, oczywiście tych właściwych. Jak tego dokonać? Poznajcie najbardziej skuteczne techniki podejmowania decyzji.

Pierwsza z technik to technika SWOT. SWOT to akronim angielskich wyrazów:  strenghts (mocne strony),  weaknesses (słabe strony),  opportunities (szanse) oraz threats (zagrożenia). Poza tymi czterema wymiarami, metoda ta rzuca światło na problemy związane z zasobami, rzeczami na które mamy wpływ oraz na to na co nie mamy wpływu są to tak zwane czynniki zewnętrzne.Do czynników wewnętrznych umownie zalicza się mocne i słabe strony. Natomiast szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne. Taka budowa tego prostego narzędzia pozwala na dokładne zeskanowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego z jednoczesnym uwzględnieniem kluczowych atutów i słabych stron. Więcej o tym jak dokładnie rozpisać proces decyzyjny lub analizę problemu z wykorzystaniem techniki SWOT przeczytasz w artykule poświęconemu analizie swot krok po kroku (artykuł dostępny tutaj).

Technika 635 odnosi się do twórczego rozwiązywania problemów i jest pochodną popularnej metody burzy mózgów. Pierwsza cyfra, czyli 6 odnosi się do ilości osób w zespole, które przez czas 5 minut mają za zadanie wypisać 3 pomysły na rozwiązanie problemu. Pomysły zapisywane są na specjalnych formularzach, które uczestnicy podają sobie co 5 minut. Pomysły nie powinny się powtarzać, ale mogą się uzupełniać. Po 30 minutach na 6 formularzach mamy rozmaite pomysły i rozwiązania, które odczytywane są na głos i poddawane ocenie.

Kolejną techniki jest tak zwany szkielet ryby. Trzeba narysować szkielet ryby, w którym głowa stanowi problem, a ości są przyczynami bądź rozwiązaniami. Następnie ze wszystkich wypisanych przyczyn należy wybrać 3-4, które w sposób szczególny wpłynęły na wystąpienie problemu i sformułować wnioski do dalszej pracy. Mocną stroną tej metody jest szerokie i wieloaspektowe zdiagnozowanie przyczyn zaistniałego problemu oraz ustalenie ich wzajemnych zależności.

Następną techniką, która może okazać się niezbędna w zakresie podejmowania decyzji jest metoda CISAN z angielskiego Can I sleep at night? Polega ona na zadaniu dwóch pytań do każdego zaproponowanego pomysłu lub możliwości, które brane są pod uwagę. Odpowiedzi na podane niżej pytania, w jasny sposób pokażą Ci co wybrać. Do każdej propozycji zadaj sobie następujące pytania:

  • Czego będę najbardziej żałował jeśli podejmę taką decyzję?
  • Czego będę najbardziej żałował jeśli NIE podejmę takiej decyzji?

Jak widzimy istnieje kilka techniki podejmowania decyzji, warto z nich skorzystać, by podejmowane przez nas decyzje były świadome i przede wszystkim trafne.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here