Organizacja czasu pracy i zarządzanie sobą w czasie

610
0
UDOSTĘPNIJ
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Czas jest towarem deficytowym. Nie można go odzyskać, ani niczym zastąpić, a także niemożliwym jest kupienie go. Nauka oszczędnego i rozsądnego organizowania czasu jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą powinien opanować człowiek. Właściwe wykorzystanie czasu jest istotne w odniesieniu do wielu dziedzin życia, ale szczególne znaczenie ma w przypadku obszaru pracy oraz aktywności zawodowej. To tu najczęściej ilość dostępnego czasu jest niewystarczająca w odniesieniu do ilości spraw, które wymagają załatwienia.

Efektywne zarządzanie czasem wymaga zaangażowania i wiedzy. Wkład włożony w opanowanie umiejętności właściwej organizacji czasu daje ogromne korzyści, zarówno w krótkiej i w długiej perspektywie czasowej. Skuteczne zarządzanie czasem przekłada się na optymalne wykonywanie pracy. Wzrasta skuteczność i efektywność realizacji powierzonych zadań, skraca się czas potrzebny na ich wykonanie. Korzyści wynikające z opanowania procesu zarządzania czasem to między innymi zwiększona produktywność, spełnienie zawodowe, obniżenie poziomu leku i stresu, związanego z natłokiem pracy.

Zarządzanie czasem to konsekwentne i zorientowane na cel stosowanie w praktyce sprawdzonych technik pracy w taki sposób, że kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie. Głównym przesłaniem zarządzania czasem jest szybszy rozwój własny, kontrola nad swoim życiem, pełna odpowiedzialność zarówno w sferze zawodowej  i prywatnej.

Właściwe gospodarowanie własnym czasem opiera się dwóch podstawowych elementach:

  • zdolność spożytkowania własnego czasu, wykonując zadania, które przynoszą nam największe profity – człowiek, który opanował tą umiejętność potrafi wśród swoich obowiązków zlokalizować te najważniejsze i według nich przygotować plan pracy
  • realizację konkretnych zadań, analizę czasu wykorzystywanego na poszczególne czynności i wcześniej opracowanego planu oraz dyscyplinę w działaniu.

Skuteczne gospodarowanie czasem pozwala skupić uwagę na kluczowych zadaniach, zwiększa produktywność człowieka oraz pozwala unikać niewłaściwego wykorzystania czasu. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu sobą w czasie, człowiek przejmuje pełną kontrolę nad własnym życiem oraz potrafi sprecyzować, co jest dla niego ważne zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Równowaga zadań oraz realizacja celów prowadzi do pozbycia się stresu oraz pozwala uniknąć, tak popularnego we współczesnym świecie wypalenia.

W ówczesnym świecie narażeni jesteśmy na ciągłe zmiany, w pracy i w życiu prywatnym. Zmusza to do ciągłej analizy i modyfikacji swoich planów, oczekiwań. Dlatego właśnie zarządzanie sobą pozwala nam wyznaczyć kierunek naszych działań, określić rzeczy najważniejsze i wytyczyć punkty krańcowe. Kształtowanie własnego życia pozwala określić sposób postępowania, który daje nam radość, który pozwala wypełniać nasze założenia, spełniać marzenia, realizować cele. Wszystko to pozwala na bycie szczęśliwym.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here