Organizacja czasu pracy i zarządzanie sobą w czasie

72
0
UDOSTĘPNIJ

Czas jest towarem deficytowym. Nie można go odzyskać, ani niczym zastąpić, a także niemożliwym jest kupienie go. Nauka oszczędnego i rozsądnego organizowania czasu jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą powinien opanować człowiek. Właściwe wykorzystanie czasu jest istotne w odniesieniu do wielu dziedzin życia, ale szczególne znaczenie ma w przypadku obszaru pracy oraz aktywności zawodowej. To tu najczęściej ilość dostępnego czasu jest niewystarczająca w odniesieniu do ilości spraw, które wymagają załatwienia.

Efektywne zarządzanie czasem wymaga zaangażowania i wiedzy. Wkład włożony w opanowanie umiejętności właściwej organizacji czasu daje ogromne korzyści, zarówno w krótkiej i w długiej perspektywie czasowej. Skuteczne zarządzanie czasem przekłada się na optymalne wykonywanie pracy. Wzrasta skuteczność i efektywność realizacji powierzonych zadań, skraca się czas potrzebny na ich wykonanie. Korzyści wynikające z opanowania procesu zarządzania czasem to między innymi zwiększona produktywność, spełnienie zawodowe, obniżenie poziomu leku i stresu, związanego z natłokiem pracy.

Zarządzanie czasem to konsekwentne i zorientowane na cel stosowanie w praktyce sprawdzonych technik pracy w taki sposób, że kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie. Głównym przesłaniem zarządzania czasem jest szybszy rozwój własny, kontrola nad swoim życiem, pełna odpowiedzialność zarówno w sferze zawodowej  i prywatnej.

Właściwe gospodarowanie własnym czasem opiera się dwóch podstawowych elementach:

  • zdolność spożytkowania własnego czasu, wykonując zadania, które przynoszą nam największe profity – człowiek, który opanował tą umiejętność potrafi wśród swoich obowiązków zlokalizować te najważniejsze i według nich przygotować plan pracy
  • realizację konkretnych zadań, analizę czasu wykorzystywanego na poszczególne czynności i wcześniej opracowanego planu oraz dyscyplinę w działaniu.

Skuteczne gospodarowanie czasem pozwala skupić uwagę na kluczowych zadaniach, zwiększa produktywność człowieka oraz pozwala unikać niewłaściwego wykorzystania czasu. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu sobą w czasie, człowiek przejmuje pełną kontrolę nad własnym życiem oraz potrafi sprecyzować, co jest dla niego ważne zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Równowaga zadań oraz realizacja celów prowadzi do pozbycia się stresu oraz pozwala uniknąć, tak popularnego we współczesnym świecie wypalenia.

W ówczesnym świecie narażeni jesteśmy na ciągłe zmiany, w pracy i w życiu prywatnym. Zmusza to do ciągłej analizy i modyfikacji swoich planów, oczekiwań. Dlatego właśnie zarządzanie sobą pozwala nam wyznaczyć kierunek naszych działań, określić rzeczy najważniejsze i wytyczyć punkty krańcowe. Kształtowanie własnego życia pozwala określić sposób postępowania, który daje nam radość, który pozwala wypełniać nasze założenia, spełniać marzenia, realizować cele. Wszystko to pozwala na bycie szczęśliwym.