Chcesz być efektywnym liderem? Dostosuj style zarządzania do pracownika!

1376
0
UDOSTĘPNIJ

Zarządzanie pracownikami wymaga zastosowania różnorodnych stylów przywódczych. Sposób zarządzania zależny jest od osobowości pracownika, stażu pracy i rodzaju zadań. Częstym błędem managerów jest stosowanie tego samego stylu zarządzania do każdego pracownika bez względu na jego poziom zaangażowania czy też na staż pracy. Dużym błędem jest również dostosowywanie sposobu kierowania ludźmi do stopnia sympatii do nich samych. Patrząc subiektywnie na nasze miejsca pracy, sympatyzowanie z pracownikiem chcąc czy nie chcąc przekłada się na ogólne podejście szefa. Dlatego też, ważne jest, by stosować uniwersalne i przede wszystkim obiektywne style zarządzania.

Oto lista czterech najskuteczniejszych stylów zarządzania dostosowanych do stażu pracy, kompetencji i stopnia zaangażowania pracownika.

Instruujący styl zarządzania:

czas pracy: nowicjusz w organizacji

charakterystyka osoby: Pracownik jest ciekawy zadań i funkcjonowania organizacji; jest entuzjastycznie nastawiony do realizacji celu. Brakuje mu jednak umiejętności i doświadczenia.  Poziom kompetencji podwładnego jest niski, a zaangażowanie wysokie.

zadania kierownika:

określanie precyzyjnie zadań i obowiązków
-nadzorowanie i pomaganie w wykonaniu zadań
-udzielanie wskazówek i instrukcji
-zlecanie prostych i krótkoterminowych zadań
-udzielanie częstych informacji zwrotnych

Konsultacyjny styl zarządzania:

czas pracy: 3-6 miesięcy

charakterystyka osoby: Pracownik rozwinął niektóre umiejętności związane z celem lub zadaniem, ale często jest sfrustrowany i zdemotywowany z powodu niezaspokojonych oczekiwań. Kompetencje takie pracownika są nadal niskie przy dość niskim zaangażowaniu.

zadania kierownika:

badanie i rozwijanie kompetencji pracownika
-wyznaczanie zadań z równoczesnym pytaniem o sugestie pracownika
-pełnienie roli trenera i korygowanie powierzonych zadań
-nagradzanie i docenianie
-oczekiwanie informacji od pracownika na temat tego, czego jeszcze nie umie.

Wspierający styl zarządzania:

czas pracy:8-24 miesiące

charakterystyka osoby: Pracownik ma dość dobre kompetencje związane z celem lub zadaniem, ale jego pewność siebie może być zachwiana. Motywacja może być również niska ze względu na czynniki zawodowe i pozazawodowe. Kompetencje umiarkowane i zmienne zaangażowanie.

zadania kierownika:

budowanie szczerej i otwartej relacji z pracownikiem
-budowanie kompetencji oraz diagnozowanie luk
-udzielanie dużej wolności co do sposobu realizacji zadań
-prowadzenie rozmów z pracownikiem w celu wypracowania jak najlepszego rozwiązania.

Delegujący styl zarządzania:

Charakterystyka pracy: Pracownik jest wzorem jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności związane z realizacją zadań oraz ze względu na motywację i pewność siebie. Kompetencje i zaangażowanie plasują się na wysokim poziomie.

Zadania kierownika:

udzielanie pracownikowi przestrzeni do samodzielnego działania
-przekazywanie odpowiedzialności za efekty pracy
-umożliwianie rozwoju  osobistego i sprawdzenia się w nowych zadaniach.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here