Jak wybrać odpowiednią platformę e-learning ?

719
0
UDOSTĘPNIJ
e-learning

Według danych statystycznych szacuje się, że rynek rozwiązań e-learning (LMS) wzrośnie o 23,17% w latach 2017-2018. Jednocześnie badania pokazują wzrost przychodów w tym sektorze z 2,65 mld USD w roku 2013 do 7,8 mld w roku 2018 roku, czyli około 25% w skali roku.

e-Learnin swój szybki rozwój zawdzięcza między innymi czynnikom społeczno-kulturowym, wśród których wskazać należy rosnące tempo życia, wejście w erę cyfryzacji, aktywności intelektualno-poznawcze ludzi, które z perspektywy psychologicznej koncepcji poznawczej świadczą o tym, że człowiek jest kimś, kto w sposób ciągły przetwarza informacje, jest nimi ?sterowany? i dlatego musi w sposób ciągły podejmować decyzje i reagować na zmiany.

Z perspektywy firm, e-learning pozwala na kształcenie pracowników, zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji oraz uzupełnienie warsztatów i spotkań organizowanych w formie tradycyjnej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. e-Learning pozwala również na stały dostęp do najbardziej aktualnych materiałów szkoleniowych, stwarza możliwość ujednolicenia szkoleń w firmach oraz pozwala efektywnie zarządzać procesem nauczania dzięki wbudowanym funkcjom raportującym i administracyjnym.

Jedną z kluczowych zalet e-learningu w stosunku do tradycyjnych metod edukacji jest możliwość zindywidualizowania podejścia do każdego uczestnika. To uczestnik kursu samodzielnie decyduje o czasie, tempie i miejscu korzystania z platformy edukacyjnej.

W jaki sposób wybrać system e-learningowy?

Wybór optymalnego systemu e-learning, który zawiera niezbędne funkcje i wpisuje się w możliwości budżetowe oraz indywidualne potrzeby danej firmy jest dużym wyzwaniem. Korzystając z poniższych wskazówek dokonanie właściwego wyboru będzie łatwiejsze.

Precyzyjnie określ swoje cele, potrzeby i oczekiwania

Zanim zaczniesz szukać platformy e-learning musisz mieć jasno zdefiniowane cele jakie chcesz osiągnąć dzięki wykorzystaniu tego typu rozwiązania. Warto przeprowadzić dokładną analizę potrzeb np. poprzez ankietę, grupy fokusowe lub wywiady z wybranymi pracownikami Twojej firmy. Możesz również zwrócić się do Działu Szkoleń i Rozwoju, z prośbą o wsparcie procesu definiowania wymagań dla nowej platformy. Warto tez pamiętać, że jeśli chcesz aby system znalazł się w firmowym data center, to powinien on spełniac określone wymagania infrastrukturalne, technologiczne i integracyjne.

Stwórz listę kluczowych funkcji

Ten krok jest niezbędny w procesie wyboru dowolnego systemu, nie tylko platformy e-learning. Dzięki stworzeniu listy kluczowych funkcjonalności określisz i skatalogujesz wymagania, które Twoja przyszła platforma e-learning musi spełniać z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do potrzeb przyszłych jej użytkowników.

Uwzględniaj ograniczenia techniczne odbiorców

Musisz uwzględnić potencjalne problemy użytkowników związane z dostępem do osadzonych na platformie kursów. Jeśli na przykład głównym użytkownikiem będą osoby korzystające z urządzeń mobilnych, warto skupić się na platformach które potrafią dostarczać treść przede wszystkim w takim formacie.

Najnowsze badania wykazały, że 89% pracowników korzysta z komputerów stacjonarnych, 76% z laptopa, a tylko 25% z urządzeń mobilnych, takich jak tablet.

Wsparcie dla użytkowników

Dokładnie określ jakiego wsparcia merytorycznego i technicznego potrzebujesz. Zweryfikuj, czy dostawca platformy świadczy usługi utrzymania i wsparcia. Czy będzie mógł zapewnić zespół, który w razie problemów będzie mógł wspierać użytkowników np. w modelu 24/7, w różnych strefach czasowych, czy w różnych językach.

Określ potrzeby na dziś i na przyszłość

Wybierając system klasy e-learning, myśl nie tylko o funkcjonalnościach jakie oferuje dzisiaj, ale również o tym jakie będą one w przyszłości. Zapytaj dostawcę o mapę rozwoju platformy, sprawdź jak często pojawiają się nowe wersje. Pamiętaj, że takie rozwiązania to inwestycje długofalowe i dość kosztowne. Uwzględnij okres amortyzacji i w tej perspektywie myśl o swoich potrzebach.

Zapoznaj się z opiniami obecnych użytkowników

Nie skupiaj się na cenie i świetnym marketingu produkty. Zweryfikuj dostawcę kontaktując się z jego obecnymi klientami. Ich głos jest często najlepszą weryfikacją jakości produktu, który dostawca chce Ci zaoferować. Możesz rozważyć platformy darmowe lub płatne, w zależności od tego jakim budżetem dysponujesz i jakie wymagania stawiasz tego typu systemowi. Zobacz jak wyglądają dostawcy i ich platformy w międzynarodowych lub lokalnych badaniach, czy rankingach (np. Training Industry).

Czy warto inwestować w system klasy e-learning ?

Badania rynkowe pokazują, że około 63% użytkowników platform e-learning jest z nich bardzo zadowolonych, a około 37% jest zadowolonych. Jako podstawę swoich opinii użytkownicy wskazują takie czynniki jak wzrost produktywności, ograniczenie kosztów szkoleń i wyższy wskaźnik retencji.

Z pewnością korzystanie z systemu e-learning to inwestycja, którą warto rozważyć. Elastyczność, nowoczesne formy prezentowania materiału, mechanizmy grywalizacji, czy niższe koszty szkoleń, to ogromne zalety e-learningu. Zanim jednak podejmiemy decyzję o wdrożeniu takiej platformy zastanówmy się w jaki sposób będziemy chcieli ją wykorzystać w przyszłości. Należy również pamiętać, że e-learning to zdecydowanie inna forma zdobywania kompetencji przez pracowników. Jeśli dotychczas korzystaliśmy wyłącznie ze szkoleń prowadzonych przez trenera, niezbędna będzie istotna zmiana pewnych nawyków i przyzwyczajeń pracowników, których kierujemy na szkolenia.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here