10 sposobów na bycie efektywnym członkiem zespołu

899
0
UDOSTĘPNIJ

W coraz większym stopniu ze względu na złożoność dzisiejszych problemów i stopień zaawansowania, projekty biznesowe zarówno w przemyśle, jak i w środowisku akademickim, są realizowane raczej poprzez pracę zespołową niż indywidualną. Praca zespołowa wymaga innego zestawu umiejętności niż praca indywidualna. Aby zostać efektywnym członkiem zespołu, konieczne jest posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich oraz skutecznych umiejętności technicznych.

Dziesięć sposobów na bycie efektywnym członkiem zespołu:

1. Szanuj członków swojego zespołu.

Istotną rzeczą jest aby zrozumieć, że wszyscy członkowie zespołu wnoszą ze sobą wyjątkowe wartości w postaci własnej wiedzy oraz zdobytego wcześniej doświadczenia. Oznacza to, że powinno się z szacunkiem wysłuchać pomysłów i sugestii innych osób.

2. Bądź odpowiedzialny.

Przede wszystkim bardziej koncentruj się na swoich obowiązkach i dopełnianiu czasu ich realizacji niż na ocenianiu i komentowaniu pracy innych. Jeśli zgodzisz się podjąć określone zadanie, ważne jest, abyś dotrzymał obietnicy, a o napotkanych trudnościach w realizacji zadania powiadomił jak najszybciej kolegów z zespołu,  aby można było zbadać alternatywy. 

3. Postaw na postawę proaktywną.

Postawa proaktywna cechuje osoby, które  aktywnie i chętnie przystępują do działania; akceptując zmiany, które są dla nich szansą na sukces i powodzenie. Osoby proaktywne w obliczu trudności stawiają czoła wyzwaniom i nakierowane są na rozwój osobisty oraz realizację celu. Jeśli zauważysz, że jest zadanie, które należy wykonać, a masz umiejętności, aby to zrobić, powiedz to i podejmij zadanie.

4. Trenuj kompetencje komunikacyjne.

Dobre umiejętności komunikacyjne są niezbędne w pracy zespołowej. Oznacza to, że powinieneś starać się być otwartym na pomysły innych ludzi. Podejmij inicjatywę, aby podzielić się własnymi pomysłami i zrób to z szacunkiem. Dobrą wytyczną do naśladowania w kontaktach z innymi jest „Złota reguła”: „Zrób innym, tak jak chciałbyś, żeby ci to zrobili”.

5. Rozwiązuj konflikty i rozmawiaj o trudnościach.

Ilekroć pracujesz z ludźmi, konflikt jest nieunikniony. Każdy z nas prezentuje różne poglądy i patrzy na problem z innego punktu widzenia. Członkowie zespołu muszą zidentyfikować przeszkody na drodze do produktywności i skierować uwagę zespołu w kierunku ich rozwiązania. Źle zarządzany konflikt może zablokować kreatywność, utrudnić pracę zespołową, a nawet spowodować, że zespół nie osiągnie swoich celów lub nie dotrzyma terminów. Jeśli członkowie zespołu widzą trudność to ważne jest, aby przenieść tę sytuacje na otwartą przestrzeń i poddać ją dyskusji w grupie, bez przypisywania winy, która w niewielkim stopniu rozwiąże problem. Konflikt, zarządzany wydajnie, może prowadzić do nowych pomysłów, bardziej przemyślanych decyzji i lepszych wyników.

6. Miej się na baczności – uważaj na plotki.

Choć kuszące jest plotkowanie z kolegami i koleżankami o cechach innych członków zespołu  to jest to pierwszy krok do konfliktu. Plotkowanie o innych członkach zespołu stwarza tylko i wyłącznie napięcie i buduje bariery, które nie pozwolą zespołowi się rozwijać.

7. Realizuj zdefiniowane cele.

Jeśli członkowie zespołu rozumieją cele i dążą do ich osiągnięcia to zespół jest na ścieżce sukcesu. Cel ma wyznaczać jasny kierunek pracy oraz stanowić niepisaną zgodę wszystkich na wspólną misję zespołu

8. Działaj jako aktywny uczestnik

Dobrzy gracze drużynowi są aktywnymi uczestnikami. Przychodzą przygotowani na spotkania zespołu, słuchają oraz zabierają głos w dyskusjach. W pełni angażują się w pracę zespołu i nie siedzą biernie na uboczu. Członkowie zespołu, którzy działają jako aktywni uczestnicy, podejmują inicjatywę, aby pomóc w tym, co się dzieje. Całe ich podejście to can-do: „Jaki wkład mogę wnieść, aby pomóc zespołowi osiągnąć sukces?”

9. Wykazuj się elastycznością.

Praca w organizacjach cechuje się często zmieniającymi się warunkami. Dobry członek zespołu to taki, który dostosowuje się do zmieniających się sytuacji. Nie narzeka, a w nowej sytuacji widzi innowacyjne rozwiązania.

10. Dziel się.

Duża część komunikacji wewnątrz zespołów odbywa się nieformalnie. Oprócz dyskusji na zorganizowanych spotkaniach, członkowie zespołu muszą czuć się swobodnie rozmawiając ze sobą i przekazując sobie ważne wiadomości i informacje z dnia na dzień. Przekazuj innym wiedzę i dziel się informacjami, które w przyszłości pomogą wykonać zadanie i zapobiegną niespodziankom.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here