Jak zbudować efektywny zespół? Postaw na relacje!

173
0
UDOSTĘPNIJ
kompetencji miękkich

Siłą efektywnych zespołów w przeważającej części są dwie składowe: umiejętności członków zespołu oraz tworzone przez nich relacje. O ile na umiejętności lider ma dość bezpośredni wpływ na przykład w czasie rekrutacji czy po przez organizację szkoleń to relacje w zespole wymagają ciągłej uwagi i czujności. Na relacje w zespole wpływa stopień spójności zespołu, poczucie wspólnych celów, satysfakcja z wyników współpracy, empatyczne nastawienie oraz zdrowa rywalizacja. Zespół w którym członkowie konkurują ze sobą będzie osiągał zadowalające wyniki ale niestety na krótką metę.

Efektywny zespół poznamy po tym w jaki sposób członkowie zespołu odnoszą się do siebie i jak duże są w nim rotacje. Jaki wpływ na relacje między członkami zespołów ma lider oraz w jaki sposób może zmniejszyć rotację pracowników w swoim zespole?

Jednym z kluczowych obowiązków lidera jest kierowanie zespołu ku lepszym wynikom. W tym aspekcie istotne są relacje w zespole. Po pierwsze wyznacz ramy – ustal jasne cele i role oraz zasady. Każdy członek zespołu musi być świadomy znaczenia określonego działania jako części większego celu. Jeśli pracownicy nie widzą celu zadania to ich motywacja jest niska oraz bardziej niż pracą zajmą się narzekaniem, fakt niekiedy to też zbliża 🙂 . Mówiąc o jasnych rolach należy je doprecyzować. Członkowie zespołu nie mogą sami zgadywać i plotkować o hierarchii – powinna być ona nakreślona z góry – kto i za co odpowiada. Ponadto wskazując zasady należy wskazać wskaźniki za pomocą których ocenisz realizację zadania. Jeśli za komentowanie pracy kolegi, koleżanki wezmą się członkowie zespołu to trudno oczekiwać pozytywnych relacji.

Po drugie pamiętaj, że komunikacja to niezbędny filar zespołu – stwórz przestrzeń do zadawania pytań i wymiany informacji – niech będą to na przykład regularne spotkania działowe lub maile. W zakresie komunikacji ważne jest to by nie zostawiać niedomówień, bowiem później ich ilość oraz złożoność może okazać się nie do przejścia. Po trzecie deleguj zadania w sposób zaplanowany. Częstym błędem liderów są nieprzemyślane podziały obowiązków. Finalnie okazuje się, że jedna osoba ledwo wyrabia się w czasie, podczas kiedy dwie kolejne mają zbyt dużo czasu wolnego. Takie rozdanie będzie prowadziło do konfliktów pomiędzy członkami zespołu. W przypadku pojawienia się konfliktów wysłuchaj każdej ze stron, bez oceniania staraj się znaleźć rozwiązanie, postaw się w roli mentora. Aby skutecznie delegować poznaj każdego z członków zespołu, indywidualnie. Znając umiejętności, mocne i słabe strony swoich pracowników zarządzanie nimi stanie się o wiele skuteczniejsze. Lider musi stale oceniać sposób, w jaki członkowie zespołu współpracują. Na relacje w zespole wpływa również zaufanie jak i stopień integracji. Zadbaj o ćwiczenia i warsztaty integracyjne.

Efektywny zespół to taki, którego praca opiera się na jasnych celach, ustalonych rolach, klarownej komunikacji, współpracy i możliwościach rozwoju osobistego. Zapamiętaj ten przepis, a będziesz na dobrej drodze do budowania efektywnego zespołu.

Współpraca, praca zespołowa – to nie indywidualne osiągnięcia; chodzi o to, co grupa osiąga razem!

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here