Transformacja cyfrowa, a oczekiwania pracowników

80
0
UDOSTĘPNIJ
szkolenie biznesowe

Transformacja cyfrowa oznacza wdrożenie w organizacjach procesów i modelów pracy opartych na nowych technologiach. W obecnej dobie pandemii widzimy jak bardzo potrzebne i rozbudowane są systemy informatyczne oraz zastosowana transmisja cyfrowa. System pracy uległ zmianie na przestrzeni 20-30 lat. Nowe technologie zmieniają sposób, w jaki pracownicy i managerowie postrzegają role zawodowe w swoich organizacjach.

Rewolucja cyfrowa wpływa na sposób podejścia do pracy, relacje interpersonalne, zarządzanie jak i również oczekiwania pracowników, które też zależne są od stażu pracy. W dobie kiedy technologia informacyjna jest zdecydowanym numerem jeden, przedstawiciele pokolenia z,y czują się jak ryba w wodzie. Natomiast osoby z dłuższym doświadczeniem niekiedy mają trudność z odnalezieniem się w wirtualnym świecie, oczekując szkoleń i wsparcia technicznego.

Badania pokazują, że przeciętny pracownik nie wykorzystuje nawet 80% możliwości oferowanych przez najnowsze technologie informacyjne. Jest to związane głównie z tym, iż nieprawidłowo wdrożone rozwiązania programowe i przestarzałe lub nieodpowiednie technologie to jedne z najczęstszych wyzwań dla firm, drugim są nieprzeszkoleni pracownicy. Liderzy firm muszą zmierzyć się z faktem, że źle wdrożone rozwiązania cyfrowe mogą przyczynić się do niezadowolenia pracowników i spadku produktywności. Aby transformacja cyfrowa podnosiła efektywność, liderzy nie mogą po prostu przyjąć nowej technologii tylko po to, aby zadowolić pracowników i mieć nadzieję, że się uda. Zbudowanie odpowiedniej cyfrowej siły roboczej wymaga więcej czasu i wysiłku. Transformacja cyfrowa nie może zakończyć się sukcesem bez wzmocnienia pozycji i zaangażowania pracowników. Niezbędny jest dwukierunkowy przepływ informacji między tymi, którzy będą korzystać z nowych rozwiązań cyfrowych, a tymi, którzy są odpowiedzialni za ich wdrożenie. Liderzy muszą skutecznie zademonstrować swoim pracownikom, w jaki sposób nowe rozwiązania cyfrowe pomogą im w pracy.

Nie można zapominać, iż pracownicy mogą dzięki wykorzystaniu technologi wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Dzięki innowacyjnym narzędziom, które pozwalają im współpracować, komunikować się i być na bieżąco z zadaniami i terminami. Taki system pracy, wymaga wyszkolenia kadry managerskiej z zakresu zarządzania na odległość.

Z raportu The Future of Jobs Report 2018 wynika, że nasila się tendencja do przesuwania granicy pomiędzy zadaniami realizowanymi przez ludzi, a tymi wykonywanymi przez maszyny. W 2018 średnia ilość czasu pracy wykonywanej przez ludzi wynosiła 71% w stosunku do 29% czasu pracy maszyn. W 2022 roku firmy spodziewają się zmiany tych proporcji na 58% do 42%. (źródło), 

Z rozwojem technologi idzie w parze również jedno z częstych oczekiwań młodego pokolenia czyli elastyczny czas pracy, który w obecnej dobie możliwy jest jak nigdy wcześniej.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here