Na czym polega podejście agile w zarządzaniu?

214
0
UDOSTĘPNIJ
tolerancja

Współcześnie w zarządzaniu zespołem, a szczególnie w pracy typowo projektowej na sławie zyskuje podejście agile. W tłumaczeniu na język polski agile oznacza „zwinność”. W literaturze polskiej zarządzanie agile funkcjonuje pod sformułowaniem zwinne zarządzanie.

Cykl podejścia agile można określić w trzech słowach: budowa, pomiar i wnioski. A głównym celem tego rodzaju zarządzania jest zadowolenie, czy to szefa czy to klienta. Cała idea opiera się na kompetencjach miękkich ściśle związanych z konkretnymi procesami i umiejętnościami.

Filozofia „zwinności” w przeciwieństwem do większości innych strategii nie wymaga całościowego planu i dokładnie opisanej wizji. W tym zwinnym podejściu bazuje się na sprintach czyli krótkich odcinkach czasu w których realizuje się pojedynczy cel, który przybliży do sfinalizowania projektu. Dzięki temu agile jest odporny na zmiany, co w świecie współczesnego biznesu jest nieuniknione. Po każdym sprincie pracownicy konfrontują się z nowymi danymi i potrzebami. Każdy sprint ma za zadanie dostarczyć nowych informacje lub pozwolić na realizację celu nazwanego kamieniem milowym. Przed rozpoczęciem sprintu członkowie zespołu spisują swoje zadania do realizacji, następnie oceniają wspólnie co da się zrobić w trzech kategoriach: to do, progress oraz done. W czasie sprintu pracują nad realizacją zadań z kategorii to do oraz progress.

Po zakończonym sprincie (czas trwania od 2 do 4 tygodni) odbywa się spotkanie na którym każdy opowiada o realizacji swojego zadania, najczęściej definiując stopień realizacji w procentach. Następnie odbywa się review czyli retrospekcja dlaczego czegoś nie udało się wykonać, a co pomagało. W kolejnym etapie zespół ponownie wchodzi w fazę przygotowania do sprintu.

W podejściu agile zmiana nie jest rozumiana jako czynnik, który każe zacząć od nowa lub wprowadza chaos ale jako szansa na znalezienie czegoś nowego, innowacyjnego a przede wszystkim konkurencyjnego. Ze względu na pracę w sprintach i niską wrażliwość na zmiany zarządzanie zwinne świetnie sprawdzi się w sprzedaży i marketingu.

Zespoły pracujące w oparciu o zarządzanie agile bazują na liście priorytetów, stale uaktualnianej po kolejnych sprintach. W rdzennym podejściu agile zespoły są samo-organizujące się. W tych zespołach członkowie samodzielnie decydują i podejmują decyzje.

Zarządzanie agile umożliwia przedsiębiorstwom i osobom indywidualnym większą adaptację, kreatywność i odporność na problemy związane ze złożonością, niepewnością i zmianami, prowadząc do lepszego lepszych wyników i współpracy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here