Neuronauki – renesansem dla świata biznesu i rozwoju osobistego

245
0
UDOSTĘPNIJ

Badania nad emocjami i procesami neurobiologicznymi rozwijają się równie dynamicznie co międzynarodowe korporacje i łączy je jeden z naszych organów – mózg, który kieruje zachowaniami człowieka. Poznanie procesów nim sterujących spędza sen z powiek nie jednemu managerowi jak i naukowcowi. Kluczowym aspektem neuronauk jest znalezienie zależności między aktywnością mózgu człowieka, a postawami przez niego przyjmowanymi. Główny dylemat dotyczy tego co jest motywatorem działań człowieka, czy czynniki wewnętrzne (w nim samym) czy też zewnętrzne (w jego otoczeniu).

Empatia, podejmowanie decyzji, procesy myślowe, regulacja emocji, neurony lustrzane to pojęcia którymi interesuje się neuronauka oraz świat biznesu. Zrozumienie pracy mózgu pozwoliłoby na przewidywanie ludzkich zachowań i podnoszenie motywacji do realizacji zadań. A to właśnie neuronauki, podejmują próby wyjaśnienia procesów myślowych, szczególnie w obliczu podejmowania decyzji przez człowieka.

Neurobiologiczne procesy decyzyjne związane są z układami nagrody i kary. Ich aktywność wskazuje się w odrębnych częściach mózgu, które są ściśle powiązane ze strukturami odpowiadającymi za przeżywanie emocji pozytywnych w przypadku „nagrody” (np. podwyżka), a także „kary” (np. nagana). I tak, autorskie badania wskazały, że biznesmeni podejmujący wysokie ryzyko biznesowe mają skłonność do nadmiernej aktywności struktur mózgowych związanych z oczekiwaniem gratyfikacji. Stąd, oczywistym jest, iż jeśli nasz mózg rozpozna pewne bodźce i skojarzy  je z „nagrodą” (pozytywnymi odczuciami) to procesy myślowe będą podążały w innym kierunku niż w sytuacji kiedy bodźce skojarzone zostałyby jako negatywne.

Z badań jednoznacznie wynika, iż współpraca z osobą, która jest kompetentna i godna zaufania, sprawia, że aktywują się neurony związane z zapowiedzią nagrody. Dzięki temu wzrasta motywacja do podtrzymywania relacji z daną osobą, co z kolei podnosi prawdopodobieństwo podejmowania określonych decyzji i przyjmowania specyficznych postaw.

Poza strukturami związanymi z gratyfikacją i unikaniem przykrych uczuć, naukowcy wskazują na istnienie tak zwanych neuronów lustrzanych. Giacomo Rizolatti, około 30-stu lat temu udowodnił istnienie neuronów, związanych z empatią, które aktywują się podczas obserwowania innych osób i ich doświadczeń. Nazwa neuronów lustrzanych związana jest z tym, iż odczucia innych osób przetwarzane są w naszych osobistych strukturach mózgowych. Są to neurony odbijające jak w lustrze drugą osobę, bo właśnie w kontakcie z nią są one aktywizowane. Stąd, jeśli nasz kierownik ma zły nastrój, nam również może zacząć się on udzielać. Oczywiście z czasem, reakcje mózgu na bodźce w postaci emocji i zachowań innych osób nie są takie reaktywne.

Mózg jest najważniejszym organem – to on odpowiada za selekcję informacji i wybiera te, które są ważne, a pozostałe odrzuca. Na zakończenie warto dodać, iż nasz mózg ciągle na nowo tworzy połączenia nerwowe na podstawie tego, czego doświadczamy w życiu codziennym.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here