Czas na postanowienia noworoczne – sprawdź jak osiągnąć sukces!

150
0
UDOSTĘPNIJ
postanowienia noworoczne

Zbliżający się Nowy Rok to okazja do podsumowań i sporządzania listy tak zwanych postanowień. Postanowienia noworoczne według badań formułowane są przez 35%-50% Polaków, większość z nich określa 2-3 cele. W większości są to cele zorientowane na poprawę stylu życia czyli zdrowa dieta, kondycja fizyczna oraz obszary dotyczące rozwoju zawodowego w tym zwiększenie swoich kompetencji, zmiana pracy czy nauka języka obcego. Wszystko wygląda całkiem zdumiewająco dopóki nie sięgniemy do statystyk, które są nieubłagane i pokazują, że na przełomie stycznia-lutego już połowa osób poddaje się w realizacji postanowień, a finalnie tylko 8% realizuje postanowienie cały rok. Dzieje się tak, ponieważ cele są nierealne lub źle zdefiniowane albo po prostu jest zbyt mała motywacja. Jak zatem definiować postanowienia i ustalać cele?

Mówiąc o celach nie sposób pominąć wszystkim znanej metody SMART. Przeanalizujemy wszystkie pięć cech dobrze zdefiniowanego celu wskazując praktyczne wskazówki jak je rozpisać. Po pierwsze, musimy zacząć od tego, iż cel musi być zapisany, jeśli 31.12. najdzie cię myśl: „od jutra rzucam palenie” to szansa realizacji jest dość nikła, no chyba, że masz bardzo silną wolę. Zazwyczaj na drugi dzień obudzisz się w Nowym Roku w „posylwestrowej kondycji” i zapomnisz o swoim postanowieniu. Dlatego, też pierwsza sprawa to nazwij swój cel i go zapisz. Cel powinien być pozytywny, czyli sformułowany tak, aby zachęcał sam w sobie do jego realizacji. Dobrze określony cel nie może być zakazem. Następnie, poniżej określ go według następującej instrukcji, aby spełniał odpowiednie warunki. Warunki te nazwano od pierwszych liter zasadą SMART

  • S – jak skonkretyzowany – sprecyzuj jakie warunki muszą zostać spełnione, by cel uznać za osiągnięty – nazwij cel w postaci dokładnie określonego rezultatu. Błędnym zapisem będzie schudnę… prawidłowy zapis to: schudłam 5 kg. Dokładnie określ swój cel, jeśli to możliwe to w liczbach. Pamiętaj, że cel powinien mieć jasno określony rezultat, który powinien być opisany.
  • M – jak mierzalny – wykonanie celu powinno być możliwe do zmierzenia z wykorzystaniem kryteriów ilościowych lub jakościowych. Wskaż w jaki konkretny sposób ocenisz wykonanie celu.
  • A – jak ambitny– cel powinien wyzwalać determinację do jego wykonania, powinien wiązać się ze zmianą i musimy nam na nim zależeć. Jeśli postanowienia noworoczne robisz tylko dlatego, że są modne to szansa ich realizacji jest mało prawdopodobna.
  • R – jak realistyczny – cel niemożliwy do wykonania skutkuje rezygnacją z dążenia do jego realizacji, stąd ustal cel, na który wiesz, że realnie pozwoli Ci np. czas czy też środki finansowe. Nie ustalaj celów, które mogą przerosnąć twoje możliwości.
  • T – określone w czasie – bezwzględnie ustal czas realizacji celów lub ich poszczególnych etapów. Ponadto wskaż kiedy będziesz ten cel realizował np. nauka angielskiego we wtorki i czwartki po 30 minut lub wysyłanie swojego CV do końca stycznia. Data realizacji pozwala na stałe monitorowanie czasu oraz efektów wykonania zadania.

Kiedy Twój cel jest już odpowiednio zdefiniowany, połowa sukcesu za Tobą, teraz przyszedł czas na wypisanie kroków – czyli co konkretnie będziesz robić, by dany cel zrealizować. Najważniejsze, by zapisać i zaplanować pierwszy krok. Tak zdefiniowany i rozpisany na kamienie milowe cel umieść w widocznym dla siebie miejscu.

Dwa elementy motywujące do działania to chęć wykonania zadania oraz wiedza, dlaczego należy je wykonać, dlaczego jest ono ważne. Zaangażowanie pojawia się gdy jasny jest cel zadania, oraz widoczny jest sens jego wykonania.

Powodzenia w realizacji noworocznych postanowień!

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here