5 kluczowych kompetencji menedżerskich

271
0
UDOSTĘPNIJ
kompetencji menedżerskich

Na temat zarządzania, kompetencji menedżerskich i cech osobowości lidera powstało mnóstwo opracowań i wskazówek. W tym artykule postaram się wskazać 5 najbardziej kluczowych kompetencji menedżerskich, których szlifowanie zarówno samodzielne jak i z pomocą coacha zaowocuje w najbliższej perspektywie.

Złota piątka kompetencji menedżerskich

1. Inteligencja emocjonalna

Najprościej mówiąc inteligencja emocjonalna obejmuje umiejętność zarządzania emocjami własnymi jak i innych. Ten rodzaj ludzkiej inteligencji odpowiada za to jak radzimy sobie ze swoim zachowaniem w obliczy różnych emocji, a także w jaki sposób utrzymujemy kontakty społeczne. Najważniejszą umiejętnością jest identyfikacja i rozumienie własnych stanów emocjonalnych, a także takie zarządzanie własnymi emocjami, by sposób ich ekspresji nie stanowił bariery w kontaktach interpersonalnych oraz nie rzutował na podejmowane decyzje. Osoba o wysokim ilorazie inteligencji emocjonalnej będzie cechowała się takimi umiejętnościami jak asertywność, empatia, konstruktywne radzenie sobie z emocjami  oraz zorientowanie na realizację celu.

2. Organizacja pracy – określanie celów, feedback, zarządzanie czasem, delegowanie zadań

To kompetencja, która określa podstawowe umiejętności z warsztatu pracy managera. Trudno wyobrazić sobie skutecznego managera, który nie potrafi właściwie zorganizować harmonogramu pracy i błędnie definiuje cele, a także nie chce delegować zadań, bowiem uważa siebie za specjalistę od wszystkiego lub przekazuje obowiązki w taki sposób, że pracownicy tracą motywację nim jeszcze dowiedzą się co należy do ich zadań.  Dzięki umiejętnościom organizacji pracy można oddzielić na przykład sprawy ważne od pilnych, ustawić hierarchię celów oraz przygotować grafik ich realizacji dla siebie i całego zespołu. Warto dodać, iż wspomniane w nagłówku planowanie nie odnosi się tylko do planowania zadań, czasu ale także do planowania pensji, podwyżek czy też nawet strategii długoterminowych. Bez planowania niewiele można osiągnąć.

3. Podejmowanie decyzji

Bardzo często, liderom pracownicy zarzucają właśnie to, iż podejmują decyzje dopiero pod presją czasu, ponieważ bardzo długo zwlekali z wzięciem odpowiedzialności na siebie, lub też często zmieniają zdanie. Warto pamiętać, iż kluczowym zadaniem managera jest branie odpowiedzialności i podejmowanie decyzji. W tym miejscu należy też wspomnieć, iż nie należy wpadać w pułapkę nieomylności, bowiem zdarzają się błędy. Natomiast jeśli dyrektor zwleka z podjęciem decyzji, bądź odpowiedzialność przerzuca na członków zespołu to jest negatywnie oceniany, a także uważany za niekompetentnego.

4. Motywowanie

Celem motywowania członków zespołu jest stałe podnoszenie ich zaangażowania, to takie działanie, które sprawi, że pracownikom będzie się chciało. Motywowanie powinno trwać nieprzerwanie, cały czas. Kolokwialnie mówiąc, „rzucenie pochwałą” raz na dwa tygodnie na wiele się nie przyda. I tak formułuje się zasada, motywuj jak tylko nadarzy się nawet najmniejsza okazja. Często, to właśnie niezauważenie jednego starania pracownika, prowadzi do myślenia:„po co mam się starać i tak tego nikt nie zauważy, zrobię byle jak i tak będzie dobrze”. Ludzie nie są zaprogramowanymi maszynkami – efekt i jakość ich pracy zależy każdego dnia od innych czynników. Jeśli tylko możesz to rozmawiaj z pracownikiem o jego sukcesach i porażkach, pokaż, że wiesz co on robi, czym się zajmuje oraz jaki jest styl jego pracy. Badania wskazują, że najbardziej demotywującym czynnikiem jest brak zainteresowania ze strony szefa.

5. Komunikacja

Podsumowaniem powyższych kompetencji są umiejętności związane z efektywną komunikacjąumiejętnością aktywnego słuchania. Wiele osób zdążyło już poznać podstawowe zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, stąd w tym punkcie chciałabym się skupić na treściach komunikatów managera. Dla pracowników cenne jest wspieranie, udzielanie feedbacku, a także sposób w jaki udzielana jest krytyka, czy też zwracana uwaga. Dobór słów, których często używamy również nieświadomie przekłada się na to jaki styl zarządzania prezentujemy oraz w jaki sposób jesteśmy spostrzegani przez współpracowników.

Bycie skutecznym i nowoczesnym managerem to umiejętność połączenia kluczowych kompetencji menedżerskich, określenia prawidłowych i empatycznych wzorców zachowań jak i schematów podejmowania trafnych i szybkich decyzji pod presją czasu oraz wyników. Skuteczny manager to odwaga, świadomość swojej roli i poczucie odpowiedzialności.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here