Rodzaje inteligencji

197
0
UDOSTĘPNIJ
cechy lidera

Współczesne badania psychologów jak i lekarzy wskazują na to, że można mówić o różnych rodzajach inteligencji. Obecnie, powiedzenie, że ktoś jest inteligentny rozumiane jest jako określenie kogoś bystrym, a nawet i mądrym. Natomiast naukowcy pozostają jednomyślni w zakresie podziału inteligencji chociażby na inteligencję skrystalizowaną, płynną, społeczną i emocjonalną.

Samo słowo inteligencja pochodzi z łacińskiego intelligentia, co oznacza zdolność do pojmowania, rozum. Najprościej mówiąc, osoba inteligentna to taka, która ma zdolność do postrzegania, uczenia się, wyciągania wniosków, analizy i adaptacji do zmian otoczenia.

W zakres inteligencji emocjonalnej wchodzą dwie składowe umiejętność odczytywania emocji oraz zdolność do samoregulacji. Ta pierwsza decyduje o tym jak zachowujemy się w relacjach z innymi osobami kiedy zmierzamy się z ich stanami emocjonalnymi, czy potrafimy rozpoznać ich nastrój i odpowiednio do niego stosować komunikację. Drugi czynnik to samoregulacja czyli świadomość mechanizmów postępowania w obliczu gwałtownych i silnych emocji oraz znajomość własnych mocnych stron oraz ograniczeń (deficytów). Inteligencję emocjonalną można rozwijać w kierunku rozwoju osobistego, a także strategii konstruktywnego radzenia sobie z emocjami. Ten rodzaj inteligencji można określić w prosty sposób jako radzenie sobie z emocjami i umiejętność odczytywania emocji innych osób.

Innym rodzajem inteligencji jest inteligencja społeczna, która decyduje o tym w jaki sposób zachowujemy się w relacjach społecznych, czy prezentujemy postawę asertywną, empatyczną czy może uległą lub agresywną. Osoby z wysokim wskaźnikiem inteligencji emocjonalnej dużo lepiej radzą sobie w zarządzaniu zespołami czy też w sprzedaży. Autor tego terminu Edward Thorndike, zdefiniował ten rodzaj jako zdolność do rozumienia i kierowania ludźmi oraz rozumnego działania w stosunkach międzyludzkich. 

Psycholodzy wyróżniają także inteligencję skrystalizowaną i płynną. Ta ostatnia opisana została przez Cattela, słynnego autora narzędzia (testu) do badania inteligencji. Inteligencja płynna to ta determinowana przez czynniki biologiczne, genetyczne. Cattel uważał, że rodzimy się z określonym poziomem inteligencji płynnej i stanowi ona nasz potencjał intelektualny. Można powiedzieć, że to inteligencja wrodzona, niewyuczona. Drugi rodzaj to inteligencja skrystalizowana czyli ta wyuczona, zdobywana na podstawie naszych prywatnych doświadczeń. W odróżnieniu od inteligencji płynnej, inteligencja skrystalizowana ulega zmianom także po osiągnięciu wieku dojrzałości, kumulując się przez całe życie człowieka.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here