Najczęstsze błędy w kierowaniu zespołem

53
0
UDOSTĘPNIJ
błędy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie realizacji różnorodnych projektów jest codziennością w każdej organizacji. Niemniej jednak mimo tylu stuleci przywództwa wciąż popełniamy błędy w zarządzaniu. Bez zdolności przewidywania i przygotowania organizacje wpadają w pułapki, które zazwyczaj daje się przewidzieć oraz uniknąć.  Z jakimi najbardziej typowymi pułapkami mogą się zetknąć organizacje i jak sobie z nimi poradzić?

  1. Nie wystarczający czas przygotowania.

Przeprowadzenie zmian lub finalizacja projektu często rozpoczyna się pod presją czasu. Pracowników informuje się w pośpiechu i fragmentarycznie. Przez co menedżerowie są niezadowoleni z powolnych postępów i obarczają za to winą pracowników, twierdząc, że brakuje im zaangażowania i poświęcenia oraz że nie widzą potrzeby oraz pilności zmian. Aby temu zapowiedz liderzy powinni zaszczepić w swoim zespole potrzebę zdobywania informacji, umiejętność zadawania pytań; ustanowić ogólny i wspólny dla wszystkich cel, zapewnić odpowiednią przestrzeń na planowanie, dyskusję, dostosowywanie i korygowanie informacji. Tylko wtedy organizacja, jako całość może pójść do przodu.

  1. Błędy w komunikacjiJak.

„Czy jestem dobrze zrozumiany?, Jak mnie zrozumiałeś?, Co mogę zrobić, abyśmy się lepiej komunikowali?”- to trzy podstawowe pytania, jakie powinni zadawać sobie zarówno członkowie organizacji, jak i zwykli ludzie, którzy chcą się lepiej komunikować. Zadanie trzech prostych pytań i uzyskanie na nie odpowiedzi spowoduje, że nasza komunikacja stanie się efektywniejsza i ograniczy do minimum ryzyko związane z niepoprawnym odbiorem komunikatu, a co dalej idzie z błędnym realizowaniem projektów.

  1. Zły podział zadań oraz nieustalanie kamieni milowych.

W procesie realizacji zadań wyznacz etapy projektu, zdefiniuj kamienie milowe, wskaż terminy odbioru prac, ustal podział obowiązków i odpowiedzialności w Twoim zespole.

  1. Wyznaczaj zdecydowany kierunek podczas kryzysu.

Kryzys w organizacji wymaga jasnych wytycznych wynikających z silnego przywództwa. Silny lider znajdzie – nawet pod presją – czas na refleksję, angażując i słuchając odpowiednich ludzi oraz wykazując się odwagą w podejmowaniu twardych decyzji, jeśli będzie taka potrzeba.

  1. Stawiaj na pierwszym miejscu ludzi, a nie zyski.

Celem biznesu jest zachęcenie ludzi do wyrażania i dzielenia się swoją kreatywnością, dla dobra wszystkich. Dbaj o poprawność relacji i buduj zaangażowanie pracowników.

Zespół umożliwia wzajemne uzupełnianie się kompetencjami, gromadzenie i analizowanie większej ilości informacji, łączenie potencjałów w rozwiązywaniu złożonych problemów oraz wzajemne motywowanie i wspieranie się w działaniu. Podstawą działania zespołu jest zaangażowany i kompetentny lider. Z każdej porażki powinien on wyciągać wnioski, tak by w przyszłości uniknąć błędów.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here