Jaki rodzaj coachingu jest dla Ciebie?

174
0
UDOSTĘPNIJ

O coachingu słyszał już każdy, natomiast statystycznie co trzecia osoba nie do końca wie czym zajmuje się coach, jakie są rodzaje coachingu oraz czym coaching różni się od innych nauk społeczno-humanistycznych takich jak psychologia, czy socjologia.

Coaching jest relacją, która ma na celu pomoc w realizacji określonego ściśle celu. Coach nie prowadzi terapii, nie szuka odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się stało, tylko skupia się na odpowiedziach na pytania: jak?, którędy? i gdzie?. W coachingu najważniejsze jest wydobycie potencjału klienta i praca na jego mocnych stronach, tak by jak najszybciej widoczny był rezultat. Warto zaznaczyć, iż coaching może odbywać się twarzą w twarz, zarówno indywidualnie, jak i w małych grupach, lub na odległość przez telefon, Skype, e-mail lub komunikatory internetowe.

Najbardziej popularnym podziałem coachingu jest podział na dwa podstawowe rodzaje: biznes coaching, który dotyczy pracy zawodowej, najczęściej pracuje się nad takimi celami jak: zmiana pracy, awans zawodowy, poprawa kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych itd, oraz na life coaching, który skoncentrowany jest na rozwoju osobistym, dotyczy zazwyczaj obszarów prywatnych taki jak praca nad własnymi słabościami, nieśmiałość, brak asertywności.

Natomiast, biorąc pod uwagę najważniejsze fundamenty coachingu czyli praca na przekonaniach i celach można wyróżnić bardziej szczegółowe rodzaje coachingu, wszystkie  z nich wywodzą się z języka angielskiego:

  • Life Coaching – ten rodzaj pozwala na znalezienie drogi do realizacji własnych marzeń, pokazuje osobiste ograniczenia oraz mocne strony. Praca z coachem polega na znalezieniu rozwiązań sytuacji, które stają na drodze bycia bardziej efektywnym i szczęśliwszym. Life coaching, może także dotyczyć ogólnej zmiany stylu życia np. podniesienia motywacji dp podjęcia aktywności fizycznej, utrzymania diety itd. Należy przy tym pamiętać iż coach nie daje gotowych rozwiązań tylko narzędzia, by te rozwiązania samodzielnie znaleźć.
  • Relationship Coachingten rodzaj coachingu skupia się na wszystkich aspektach związanych z relacjami interpersonalnymi czy to w życiu zawodowym, czy też osobistym. Na takich spotkaniach porusza się kwestie od rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji poprzez zarządzanie stresem i udzielanie feedbacków, pochwał.  Trenerzy pomagają klientom budować relacje interpersonalne pokazując im, jakimi wzorcami i zachowaniami się kierują.
  • Parenting Coaching – jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj coachingu kierowany jest do rodziców, którzy mają pewne trudności wychowawcze lub chcą wspierać swoje dzieci np. kształtując ich poczucie wartości.
  • Career CoachingCoach kariery pomaga zidentyfikować odpowiednie role zawodowe, a następnie wspiera w dojściu do określonego stanowiska. Ten rodzaj coachingu jest dla osób, które szukają własnej ścieżki zawodowej, chcą zmienić miejsce pracy lub bardzo zależy im na awansie zawodowym.
  • Executive coaching – jest to forma coachingu biznesowego, skierowana głównie do kadry kierowniczej w celu zwiększenia wydajności w pracy, podniesienia kompetencji związanych z zarządzaniem i motywowaniem pracowników. Ten typ coachingu jest często nazywany przywództwem lub coachingiem wydajności.
  • Skills Coaching – tradycyjne programy szkoleniowe są często zbyt ogólne, aby poradzić sobie z szybkim przyswojeniem informacji i wdrożeniem ich w postawy życiowe. W takich przypadkach skills coaching „jeden na jeden” pozwala na elastyczne i adaptacyjne podejście do rozwoju umiejętności takich jak zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem czy wdrożeniem technik komunikacji.
    Jak widać wachlarz możliwości jakie daje coaching jest różnorodny i bogaty, warto wybrać coś dla siebie i zrobić krok w stronę rozwoju osobistego.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here