Postaw na rozwój osobisty – testy psychometryczne wykorzystywane w biznesie

1046
0
UDOSTĘPNIJ

Rozwój osobisty nieodzownie związany jest z podnoszeniem kompetencji, rodzajami osobowości i różnorodnymi umiejętnościami. Patrząc na te wszystkie składowe zachodzi pytanie czy można je zmierzyć, porównać? Okazuje się, że istnieją testy psychometryczne dzięki którym można zdiagnozować poziom kompetencji oraz określić rys osobowości.

W zakresie badania rozwoju osobistego pod względem obszaru zawodowego najbardziej trafne są trzy testy Mindsonar, Insights oraz MBTI. Jakie są między nimi różnice, co mierzą oraz jakie korzyści przynoszą?

Zacznijmy od niewątpliwie najbardziej wyróżniającego się testu czyli MindSonar. To narzędzie jako jedno z nielicznych nie szuka odpowiedzi na pytanie kim jesteś lub na jakim poziomie jest określona kompetencja, ponadto test nie zakłada złych i dobrych odpowiedzi. Celem narzędzia jest pokazanie w jaki sposób myślisz w konkretnych sytuacjach, jaki system wartości przewodzi Twoim zachowaniom. Dzięki MindSonar, łatwo jest określić co daną osobę motywuje do pracy, a co stanowi ograniczenia. Znajomość hierarchii wartości wśród członków zespołu pozwala również na wcześniejsze przewidywanie, które osoby mają szanse na nawiązanie owocnej współpracy, a wśród których mogą wystąpić konflikty. Nie można zapomnieć o korzyściach indywidualnych płynących z badania tym testem, do których niewątpliwie można zaliczyć możliwość zidentyfikowania: mocnych stron, ograniczeń, indywidualnych motywatorów oraz przyczyn popełnianych błędów. Test MindSonar przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać własne mocne strony, a także zbudować własną ścieżkę rozwoju. Narzędzie jest niezbędne w coachingu. Z punktu widzenia organizacji, znajomość profili MindSonar pozwala na dużo efektywniejsze zarządzanie i delegowanie zadań oraz  określenie warunków udanej współpracy.

Kolejny test powstały na gruncie teorii Junga to MBTI. Jest to typowe narzędzie służące określaniu typów osobowości. Podział osobowości oparty jest na czterech wymiarach: postawa (ekstrawersja – introwersja), zdobywanie informacji (zmysły-intuicja), przetwarzanie informacji (myślenie-odczuwanie) oraz ukierunkowanie funkcjonowania (osądzanie – spostrzeganie). Należy dodać iż jest to najczęściej używany kwestionariusz osobowości na świecie, przetłumaczony na 21 języków. Szacuje się, że rocznie wypełnia go 3,5 miliona osób. Narzędzie stosowane jest w szkoleniach kadr zarządzających, managerów oraz przy tworzeniu zespołów pracowniczych, a także w coachingu indywidualnym oraz grupowym. Indywidualną korzyścią płynącą z badania takim testem jest zrozumienie indywidualnego stylu funkcjonowania, poznania własnych możliwości i obszarów, w których można się rozwinąć. Model MBTI mówi o tym, co ludzi motywuje, jak będą rozwiązywać konflikty oraz jaki feedback będzie dla nich najcenniejszy. Z punktu widzenia liderów znajomość typów osobowości członków zespołu pozwala przewidzieć ich zachowania, aktywność w pracy zespołowej czy sposób reakcji na stres.

Ostatni test nazywany przez coachów i doradców zawodowych kolorowym testem osobowości pozwala na określenie własnych preferencji zachowań, stylów działań czy też najczęściej powtarzanych schematów. Naczelnym celem testu Insights jest poznanie, zrozumienie i akceptacja zachowań swoich jak i innych ludzi. Opisowy wynik testu pozwala zmodyfikować własne zachowania na zdecydowanie bardziej efektywne; pokazuje jak zrozumieć samego siebie; wskazuje na istotne różnice między sobą, a innymi ludźmi. Test Insights jest metodą samoopisową i polega na udzieleniu odpowiedzi na 25 pytań. Na tej podstawie tworzony jest profil indywidualnego stylu funkcjonowania. Znajomość takiego profilu pomaga liderowi w przydzielaniu zadań oraz osób do współpracy zgodnie z preferencjami psychicznymi danej jednostki, jest to niewątpliwie duże ułatwienie. Test Insighst jest testem bardzo lubianym zarówno przez coachów, psychologów jak i pracowników.

Firma OKTI posiada licencje na przeprowadzanie powyższych testów oraz analizę wyników wykonywaną przez profesjonalnych i doświadczonych coachów.

Zapraszamy do współpracy już dziś!

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here