Zbiór informacji rodem z kodeksu pracy – mobbing

293
0
UDOSTĘPNIJ

O mobbingu w pracy mówi się bardzo dużo, niestety tylko potocznie. Przywołanie dokładnej definicji tego zjawiska lub jego rozpoznanie w środowisku pracy nie jest już takie oczywiste. Dokładny opis zjawiska mobbingu znajdziemy na kartach kodeksu pracy. W artykule 94 napisane jest, iż mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Definiując mobbing warto dodać, iż nie dotyczy on tylko działań ze strony kierowników. Mobbing może występować pomiędzy wszystkimi zatrudnionymi w danej organizacji. Co ciekawe, jednym z elementów mobbingu jest obgadywanie i plotkowanie na czyjś temat.

Po czym sprawdzić czy jest się ofiarą mobbingu?

Powołując się na Państwową Inspekcję Pracy, mobbing pobieżnie można zdiagnozować odpowiadając na kilka pytań. Jeśli większość z nich daje odpowiedź twierdzącą, osoba może znajdować się w grupie wysokiego ryzyka:

  • Czy ostatnio spotykałeś się z nieuzasadnioną krytyką Twojej pracy lub życia prywatnego ze strony kogokolwiek w pracy?
  • Czy zostałeś odizolowany od reszty współpracowników?
  • Czy ktokolwiek zaniża Twoje zaangażowanie w pracę?
  • Czy ktoś obraża Cię w pracy? Od jakiego czasu występują te działania?**

Jednorazowe krytykowanie pracy lub chwilowe złe nastawienie do pracownika według ustawodawcy nie będzie podlegało pod wykroczenie zwane mobbingiem, ze względu na to iż głównym parametrem jest czas. O mobbingu mówimy wtedy kiedy działania uporczywe i nękające są długotrwałe, a ich skutki oddziałują na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Najczęstsze symptomy mobbingu w poszczególnych obszarach:

  • komunikacja – ograniczanie możliwości wypowiadania się, przerywanie, obraźliwie sformułowania, reagowanie krzykiem, zaprzeczanie, krytykowanie, grożenie.
  • relacje interpersonalne – izolowanie, unikanie kontaktu w tym rozmów, niezapraszanie na spotkania, pomijanie.
  • rola zawodowa – odbieranie zadań i obowiązków, nieuwzględnianie w planach, przydzielanie nadmiernej ilości obowiązków, podważanie autorytetu, zlecanie zadań poniżej kompetencji lub szkodliwych.

* na podstawie Ustawy z dnia z 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
** źródło – www.asystentBHP.pl

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here