Szkolenia kluczową inwestycją w pracownika.

149
0
UDOSTĘPNIJ

Jeszcze 30 lat temu nikt nie słyszał o spotkaniach firmowych, których głównym celem było rozwijanie wiedzy zatrudnionych zarówno z zakresu kompetencji miękkich, jak i fachowych.  Dotychczas popularne były konferencje i wyjazdy integracyjne, które nie były nakierowane na zdobywanie wiedzy. Obecnie każda duża organizacja proponuje pakiet szkoleń korporacyjnych, które stanowią istotną część inwestycji w pracownika. Niestety znaczna grupa przedsiębiorców nadal uznaje przeznaczanie budżetu na szkolenia za zbędny koszt. Niemniej jednak dla innych to inwestycja i kluczowy sposób na rozwój kadry. Wszelkie formy edukacji to nie tylko zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń, ale także możliwość redukcji błędów.

Firmy szkoleniowe oferują dwa modele kształcenia. Pierwszy z nich to szkolenia odbywające się wewnątrz organizacji, zwane zamkniętymi. To podejście umożliwia rozwój umiejętności związanych z pracą w grupie, integruje wszystkich członków zespołu oraz pozwala na pracę trenera na konkretnych przykładach. Drugi model to szkolenia zewnętrzne, zwane otwartymi, które cieszą się mniejszą popularnością. Zdecydowaną zaletą tego rodzaju edukacji jest wymiana doświadczeń oraz pomysłów między osobami pracującymi w różnych organizacjach.

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?
Spośród zalet szkoleń należy wyróżnić możliwość rozwoju osobistego, wzbogacanie wachlarzu kompetencji oraz zdobycie praktycznych umiejętności. Spotkanie z trenerem i praca na odpowiednio dobranych przykładach jest źródłem inspiracji, a ponadto doskonałą płaszczyzną do rozwiązywania problemów oraz dzielenia się doświadczeniami. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na panujący trend LLL czyli LifeLong Learning tj. kształcenie się w ciągu całego życia. Stąd praca nad sobą i pogłębianie wiedzy to wartości same w sobie. Warunki szkoleniowe umożliwiają ćwiczenie różnych zachowań w bezpiecznych, warsztatowych warunkach. Co więcej, w trakcie szkoleń, można poznać konkretne narzędzia, które umożliwią wykonywanie zadań w krótszym czasie.

Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, których rozwijanie pomijane jest w czasie całego procesu edukacji. W teorii wszystkie zasady komunikacji wydają nam się oczywiste, a w praktyce wciąż przeżywamy stres, nieporozumienia i budujemy relacje na piasku. Osoby zawodowo zajmujące się sprzedażą  określają umiejętności miękkie (społeczne) sformułowaniem: ?pracę zdobywa się w 70% dzięki wiedzy i w 30% dzięki zdolnościom społecznym, zaś traci się ją w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych?. Jednakże ze względu na fakt, iż menadżerowie wymagają wyników i stałego wzrostu miar skuteczności, to inwestują w rozwój umiejętności fachowych oraz zawodowych, pomijając te wyżej wspomniane. Wykształcony i doświadczony specjalista, mimo ogromnej wiedzy, wciąż nie osiąga sukcesu. Dzieję się tak z powodu braku odpowiedniej wiedzy na temat kontaktu i komunikacji w zespole, jak również z samym klientem. Kompetencje miękkie są niezbędne do odniesienia sukcesu.

Przy wyborze firmy szkoleniowej klienci doceniają szybką realizację szkoleń i przekazywanie konkretnych informacji w małych porcjach w taki sposób, aby uczestnicy mogli jak najszybciej przyswoić materiał merytoryczny. Jeszcze 10 lat temu średni czas trwania szkolenia wynosił dwa, trzy dni. Dzisiaj stanowi to rzadkość. Często wybiera się krótkie szkolenia w formie e-laerningu, bądź takie, które oparte są na metodzie 70-20-10. Metoda ta opisuje sposób uczenia się ludzi dorosłych i została sformułowana w latach 90. Według twórców tj. McCalla, Eichingera i Lombardo, ludzie dorośli w 70% uczą się poprzez doświadczenie oraz praktykę. W 20% zdobywają wiedzę dzięki kontaktowi z innymi ludźmi – kolegami, trenerami, wykładowcami i tylko w 10% poprzez uczestnictwo w wykładach czy szkoleniach.

W czasie szkoleń korporacyjnych popularne stają się gry szkoleniowe. Grywalizacja umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, a także zwiększa zaangażowanie pracowników. Dzięki połączeniu pracy z zabawą uczmy się o wiele szybciej i efektywniej. Gry tworzą realistyczne środowisko dla tworzenia strategii, taktyki, teorii, zmiany poglądów, poszukiwania nowych rozwiązań i testowania w bezpiecznym środowisku różnych nowych wzorców w oparciu o nasze spostrzeżenia (wypracowane przez siebie lub podpatrzone u innych). Niemniej jednak, jak pokazują statystki, tylko 38% firm korzysta z grywalizacji.

Poruszając tematykę rynku szkoleń nie wolno zapomnieć o najnowszym trendzie jakim jest e-learning, o którym często mówi się, że to nauka wszystkimi zmysłami. Przyswajamy wiedzę słuchając, widząc, bądź wykonując samodzielnie pewne działania. Wzrokowcom pomagają kolorowe wykresy, tabele, bądź rysunki. Słuchowcy mogą oglądać filmy, animacje czy slajdy z udziałem lektora. Natomiast kinestetycy, którzy najsprawniej zapamiętują działając, mogą samodzielnie uzupełniać interaktywne ćwiczenia oraz wykonując konkretne interakcje przechodzić przez kolejne etapy kursu.

Rynek szkoleń w liczbach
Wśród regionów, które najbardziej stawiają na rozwój pracowników, należy wskazać na województwo małopolskie i podlaskie. Ponadto 63% szkolonych osób to menadżerowie, a tylko 30% to pracownicy niższego szczebla. Ze szkoleń zdecydowanie częściej korzystają duże organizacje. Rozczarowująca wydaje się być statystyka pokazująca, że na własną rękę w szkoleniach bierze udział tylko 20% osób, a pozostałe 80% to wysłannicy firm. Największą popularnością cieszą się szkolenia z zakresu  zarządzania jakością i doskonalenia  procesów biznesowych (51%), na drugim miejscu plasują się szkolenia dotyczące obsługi klienta, a na trzecim szkolenia z przywództwa. Na polskim rynku działa ponad 2500 podmiotów prowadzących szkolenia oraz ponad 8800 trenerów biznesowych, mimo to ogólny wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu jest bardzo niski i waha się w granicach 4% całej populacji.

Wszelkie formy edukacji tj. szkolenia, e-learning, warsztaty czy coaching nie powinny być rozpatrywane w kategorii kosztów, lecz inwestycji. Ponadto udział w różnorodnych konferencjach i szkoleniach podnosi indywidualną motywację do pracy. Pracownik czuje się zauważony oraz doceniony, przez co zdecydowanie lepiej utożsamia się z organizacją i chce realizować wspólne cele. Świadomie wybrana oferta szkoleniowa, która dopasowana jest do potrzeb zawodowych, odniesie pozytywne rezultaty w pracy i korzystnie wpłynie na funkcjonowanie firmy.

 

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here