Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?

335
0
UDOSTĘPNIJ

Codzienne życie dostarcza nam dużej dawki stresu, bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. To, na co mamy wpływ, to sposób reagowania na spotykające nas stresujące sytuacje. Jak wskazują badania stres związany z pracą stanowi drugi najczęściej zgłaszany problem zdrowotny w Europie. A nasza reakcja na stres może być tym, co niesie katastrofalne skutki. Radzenie sobie ze stresem to celowe podjęcie wysiłku i kontroli naszej reakcji na bodziec stresogenny. Z badań przeprowadzonych przez EU-OSHA w ramach europejskiego sondażu, wynika iż najczęstszymi przyczynami stresu Europejczyków jest niestabilność zatrudnienia (72% respondentów), długie godziny pracy lub nadmierne obciążenie pracą (66%) oraz prześladowanie i nękanie w pracy (mobbing) (59%).

Lazarus – naukowiec, zajmujący się stresem, wyróżnił dwie podstawowe funkcje radzenia sobie ze stresem: funkcję instrumentalną, czyli taką, która jest skupiona na problemie (czynniku wywołującym stres) oraz funkcję regulacyjną, odnoszącą się do normowania przykrych emocji. Innymi słowy, chodzi o to, by albo usunąć stresor, czyli zmienić sytuację na lepszą, albo zmienić reakcję na niego i obniżyć przykre napięcia i inne negatywne stany emocjonalne. Opierając się na powyższym, a także korzystając z doświadczenia praktyków, zebraliśmy kilka pomocnych wskazówek, co do lepszego radzenia sobie ze stresem.

Po pierwsze należy wiedzieć, że człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje stresu. Zbyt niski jego poziom sprawia, że brakuje nam bodźców do podjęcia działania, co obniża naszą efektywność. Natomiast nadmierny stres to nerwowość, niepokój i dolegliwości zdrowotne. Dlatego na sam początek warto poznać jaki poziom stresu jest dla Ciebie najbardziej optymalny. Aby tego dokonać trzeba zidentyfikować swoje potrzeby i możliwości w zakresie przeżywania silnych emocji.

Ponadto aby walczyć ze stresem, trzeba rozpoznać jakie sytuacje, miejsca, bądź też osoby stresują nas najbardziej i dlaczego tak właśnie jest? Najlepiej wszystkie te czynniki wypisać na kartce. Po zidentyfikowaniu stresujących nas sytuacji warto przeanalizować tą listę pod kątem spraw, które można szybko załatwić i wyeliminować. Takie sytuacje należy załatwić od razu.

Kolejny krok to rozwiązanie sytuacji, które stres powodują. Jeśli masz niedokończone sprawy, nierozwiązane konflikty, nieprzerobione tematy; zajmij się tym! Usuń stresor i uwolnij swoją głowę! Bardzo często jest tak, że za wszelką cenę wolimy zamieść sprawę pod dywan i udawać, że nic się nie dzieje. Mimo, że problemu chwilowo nie widać to gdzieś w tle głowy stresujemy się dalej.

Inaczej sprawa ma się w przypadku sytuacji, których nie da się szybko rozwiązać. W tym przypadku należy łagodzić już występujące napięcia. Zmniejszać napięcia można na różne sposoby. Począwszy od robienia tego, co się lubi, poprzez różne techniki relaksujące, po uprawianie jakiejś aktywności fizycznej. Badania pokazują, że skuteczne są wszelkiego rodzaju metody relaksujące, które pozwalają na oderwanie się od problemu. Szczególnie modne są techniki oparte na uważności, wykorzystujące uwagę i obecność tu i teraz. Skuteczną techniką walki ze stresem jest robienie sobie pauz na oddech w sytuacjach wywołujących napięcie. Polega to na skoncentrowaniu uwagi na swoim oddechu i śledzeniu go, co pozwala umysłowi oczyścić się i na spokojnie ocenić sytuację. Poza relaksacją, na uwagę zasługuje ruch, który w magiczny sposób przywraca nas na właściwe tory. Poleca się wszelkiego rodzaju aktywności, np. taniec, gimnastykę, bieganie czy pielenie ogródka.

W obliczu stresującej sytuacji, warto też przyjąć postawę proaktywną, które polega na braniu spraw w swoje ręce. Nie warto przyglądać się jakiemuś problemowi i wpadać w pętle stresu, należy podjąć działanie. Proaktywność to nic innego jak świadomość tego, że w każdej sytuacji trzeba brać odpowiedzialność i wybrać właściwą reakcję na to, co nas spotyka. Nie warto stresować się, ani przejmować sytuacjami na które nie ma się wpływu. Niestety, w większości stresujemy się zupełnie niepotrzebnie, ponieważ albo sytuacja wcale się nie zdarza i nasze czarne scenariusze nie spełniają się albo nie mamy wpływu na przebieg zdarzeń i po prostu trzeba zaakceptować rzeczy takimi jakimi są.

Do technik radzenia sobie ze stresem należy także wizualizacja oraz reframing czyli, przeramowanie sytuacji i przewartościowanie stresora. Wizualizacja to nic innego jak wyobrażenie sobie stresującej nas sytuacji z lotu ptaka, a następnie jej obiektywna ocena. Tworząc wizualizację nastawiamy swój mózg na działanie w jakimś określonym przez nas kierunku. Z kolei reframing to technika, polegająca na zmianie kontekstu sytuacji stresującej. Najlepiej w zabawny sposób przeformułować przyszłą stresującą sytuację, myśląc o niej w jakiś absurdalny sposób poprzez zmianę jej znaczenia.

Jak można zauważyć, pomysłów na radzenie sobie ze stresem jest ogromna ilość. Wypróbuj zatem zaproponowane przez nas sposoby i sprawdź, który odpowiadają Tobie najbardziej.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here