Siła pozytywnego myślenia w biznesie

421
0
UDOSTĘPNIJ

Przebywając ze współpracownikami czy nawet przyglądając się członkom rodziny na pewno mógłbyś podzielić ludzi na dwie grupy osób. Pierwszą grupę stanowiłyby osoby, o których powiesz, że zawsze im się udaje: satysfakcjonująca praca, uśmiechy na twarzach, brak problemów i dobre relacje rodzinne. Kolokwialnie mówiąc, po prostu mają w życiu szczęście. Przeciwne grono to ludzie, którzy z jednej porażki i problemu za chwilę trafią na kolejne generujące negatywne emocje sytuacje. Najtrafniej opisuje je stwierdzenie, po prostu nie mają szczęścia w życiu. Czy czynnikiem różnicującym te dwa typy ludzi jest posiadanie szczęścia czy może sposób myślenia i interpretacji problemów? Aby stwierdzić, do której grupy należysz, odpowiedz na pytanie: Czy szklanka jest do połowy pełnia czy może do połowy pusta?

Polacy to typowi malkontenci i dla większości z nich szklanka jest do połowy niepełna. Koncentracja na negatywnych aspektach, porażkach i brakach jest domeną ludzi, którym się nie udaje. Przeważnie są oni tak pochłonięci we własnych dramatach, iż działają bez określonego planu ciągle narzekając. A przecież w każdym poradniku dotyczącym tego jak założyć własny biznes, który osiągnie sukces, bądź jak odnieść powodzenie w pracy czy w obszarach związanych z rozwojem osobistym, znajdziemy radę pod tytułem – myśl pozytywnie, bądź pro aktywny i działaj z wizją końca.

Medal ma zawsze dwie strony, tak samo jak zdarzenia, które nas spotykają. Aby być człowiekiem sukcesu trzeba dostrzegać i koncentrować się na pozytywnych aspektach. Na podstawie badań jednego z czołowych psychologów amerykańskich – Peale Center, wyszczególniono 10 cech osób myślących pozytywnie:

  • optymizm – silna wiara w pozytywne rezultaty podjętych działań oraz oczekiwanie ich ze strony innych nawet w obliczu trudności i kryzysów. W przypadku kolejnej sytuacji, która okaże się trudna, wypisz sobie jej dobre aspekty i możliwie najkorzystniejsze rozwiązania. Nie nastawiaj się negatywnie.
  • entuzjazm – posiadanie wysokiego stopnia zaangażowania, pozytywnej energii i wewnętrznej motywacji. Najkrócej mówiąc, musi Ci się chcieć. Aby wykształcić w sobie w tę cechę znajdź kilka czynników, które stanowią motywatory do działania: finanse, dobre relacje z innymi, zdrowie, posiadanie rzeczy materialnych, spokoju itd. Koncentracja na zaspokojeniu ważnych dla Ciebie potrzeb doda Ci energii do działania.
  • wiara – pokładanie ufności w samym sobie i innych, iż w razie problemów otrzyma się wsparcie i pomoc. Nie wierząc w siebie nie osiągniesz sukcesu. Podstawowym czynnikiem gwarantującym sukces w nie tylko sprzedaży jest wiara w produkt, bez tego ani rusz. Wskaż swoje mocne strony i uwierz, że dzięki nim możesz osiągnąć wiele, jeśli tylko będziesz tego chciał.
  • prawość – działanie w zgodnie z osobistym zobowiązaniem się do uczciwości, otwartości i sprawiedliwości. Podejmowanie działań zgodnych z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi. Może jeszcze tego nie doświadczyłeś, lecz dobro powraca, a pierwszego miliona wcale nie trzeba ukraść. Podejście „po trupach do celu” jest skuteczne, jednakże tylko na krótką metę.
  • odwaga – gotowość do podejmowania ryzyka i pokonywania obaw, nawet jeśli wynik jest niepewny. Zapamiętaj: kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Strach w przypadku osób, którym wciąż się nie udaje, jest głównym czynnikiem ograniczającym. Lęk i niepokój sprawiają, że nasila się poziom stresu, który ogranicza ludzkie działania i jest cichym zabójcą.
  • pewność siebie – przekonanie o własnych zdolnościach, możliwościach i potencjale. Aby tą cechę wykształcić w sobie zdefiniuj swoje zalety i wady, a także na każdy dzień planuj sobie zajęcia i stawiaj cele krótkoterminowe. Małe sukcesy oraz zadania, które udało Ci się zrealizować, będą kolejnymi cegiełkami w budowaniu pewności siebie.
  • determinacja i cierpliwość – nieustanne dążenie do celu. Człowiek sukcesu nigdy się nie poddaje i pomimo rzucanych mu pod nogi kłód, wciąż biegnie dalej i szuka rozwiązań. Zachęcam do przyjęcia postawy pro aktywnej, która cechuje się podjęciem działań zamiast narzekania.
  • spokój i skupienie – uwaga nakierowana poprzez wyznaczenie celów i priorytetów, a także stałe utrzymywanie pogody ducha oraz poszukiwanie równowagi w odpowiedzi na trudności i wyzwania.

Posiadając wysoki poziom tych wszystkich cech zapewne osiągnął byś sukces na skalę Steve?a Jobs’a. Natomiast, jeśli sądzisz, że tylko nieliczni są odważni, zdeterminowani i pełni entuzjazmu, to jesteś w błędzie. Jak się okazuje, każdy z nas posiada wyżej wymienione cechy, gdyż są one wrodzone. Patrząc na małe dzieci, nie odmówisz im żadnej z tych cech, no może poza spokojem. W czasie naszego życia sytuacje zewnętrzne, jak i sposób wychowania oraz przytrafiające się zdarzenia życiowe, przysłaniają nam w sposób negatywny te elementy, która wpływają na pozytywne myślenie. Stąd w życiu dorosłym różnimy się nasileniem tych cech, a co za tym idzie ogólną sytuacją i podejściem do życia.

Pierwszym krokiem na drodze odkrycia i reaktywowania naszego wrodzonego, pozytywnego usposobienia jest stwierdzenie na czym stoisz i w jakim stopniu cechuje cię optymizm, odwaga, pewność siebie czy determinacja. Drugi krok to chęć zmiany i w każdej sytuacji dostrzeganie i wzbudzanie w sobie tych 10 cech pozytywnego myślenia. Myślenie prowadzi do uczuć oraz przekonań, która determinują działanie. Czy pamiętasz mitologicznego rzeźbiarza Pigmaliona, który wykonał posąg pięknej kobiety, a później zakochał się w swoim dziele, tak bardzo, iż marzył o tym, aby owa niewiasta narodziła się? Według legendy Afrodyta zlitowała się nad rzeźbiarzem i ożywiła posąg. Efekt Pigmaliona, jako mechanizm samospełniającego się proroctwa jest dobrze zbadany i udokumentowany przez Harvard Business Review.

„Jedyną przeszkodą na drodze do tego, aby zrealizować się jutro, są wątpliwości jakie żywimy dzisiaj. Kroczmy odważnie do przodu z silną i aktywną wiarą.”

Franklin D. Roosevelt

 

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here