Cztery kluczowe funkcje lidera z punktu widzenia pracownika

493
0
UDOSTĘPNIJ
SZKOLENIA I GRY SZKOLENIOWE

Wiele się mówi na temat tego jakie są funkcje lidera, a także jaki on powinien być. Natomiast, rzadko czytamy o oczekiwaniach pracownika względem kierownika. Lider, to osoba którą można porównać do kapitana okrętu. Załogą są pracownicy. Kapitan, musi znać się na tajnikach komunikacji, by inni współpracowali, posiadać fachową wiedzę i być wizjonerem, a także sprawnie planować.

Natomiast to nie wszystkie czynniki gwarantujące sukces całego zespołu, bowiem okazuje się, że kluczowa jest postawa podwładnych – jeśli załoga będzie się buntować, a w kuluarach snuć teorie spiskowe to praca się opóźnia, cele nie są efektywnie realizowane, a atmosfera gęstnieje. Jeśli lider, nie współgra z pracownikami to traci on na swoim autorytecie, a w konsekwencji jego załoga się kurczy lub płynie w przeciwnym kierunku.

Postanowiłam w tym artykule zebrać te wszystkie obowiązki lidera, które są kluczowe z punktu widzenia, właśnie jego pracownika.  Funkcje managera można podzielić na cztery następujące kategorie i przypisać im kluczowe zadania:

  1. Wyznaczanie celów, konstruowanie planów, czyli Lider jako WIZJONER – wskazuj kierunek działania. Sprecyzuj oczekiwane rezultaty, które będą determinować to, w jaki sposób osiągnąć cele. Jak pokazują badania firmy Exertus, dla pracowników, jest ważne również to, by byli oni włączani w ustalanie celów.
  2. Rozwiązywanie problemówLider jako DEMOKRATA – definiuj sytuacje, generuj alternatywy, bierz pod uwagę zdanie innych, pamiętaj o umiejętności aktywnego słuchania.
  3. Wspieranie i wyróżnianieLider jako TRENER – wspieraj pożądany rozwój. Pomagaj ludziom w osiąganiu lepszych efektów poprzez rozwój ich umiejętności, zwróć uwagę na ich słabe i mocne strony.
  4. Udzielanie informacji zwrotnej Lider jako NAUCZYCIEL – obserwuj, monitoruj i wspieraj. Dla członków Twojego zespołu ważna jest informacja o tym jak wykonują swoją pracę. Bez feedbacku, ani rusz. Pochwały motywują ich do dalszego działania, a nagany umożliwią skorygowanie błędów.

W kierowanie zespołem ważne jest inspirujące motywowanie pracowników, polegające na podkreślaniu ich wkładu indywidualnego. Nie bój się stawiać wyzwań, zachęcaj do kreatywnej pracy i wspieraj. Kierownik sukcesu, to taki który jest wzorem dla innych – jest szanowany, podziwiany i obdarzony zaufaniem. To osoba, która bierze aktywny udział w życiu grupy, a nie stoi z boku oceniając i wydając rozkazy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here