Jak wychować dziecko na lidera?

511
0
UDOSTĘPNIJ

W większości chcemy, aby nasze dzieci były energiczne, odważne i pełne pasji, co według nas pozwoli im w przyszłości odnieść niewyobrażalny sukces zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Wychowanie dziecka w dzisiejszych zabieganych czasach,  gdzie 1/3-cią doby zajmuje nam praca, jest trudne i często popełniamy błędy. Kluczem do powodzenia w życiu zawodowym jest rozwijanie już od najmłodszych lat najbardziej podstawowych kompetencji, które szczególnie w korporacyjnym świecie okazują się niezbędne. Wielu rodziców widzi przyszłość swoich dzieci na kierowniczych stanowiskach w dużych organizacjach. Jeszcze inni starają się, aby ich pociechy zostały lekarzami, architektami, bądź prawnikami. Natomiast dla nas, gdy byliśmy mali, takie zawodowy jak nauczyciel, fryzjer, bądź strażak były marzeniami. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie z osobami o tym fachu dzieci mają największą styczność i wykonywane przez nich zadania są w stanie same obserwować. Bycia liderem, doskonałym handlowcem czy też architektem nie można tak łatwo dostrzec oczami dziecka. Niemniej jednak do roli rodziców należy wychwycenie i rozwój mocnych stron w taki sposób, aby w przyszłości dzieci osiągnęły sukces. W wieku przedszkolnym i szkolnym zaczynają się krystalizować mocne i słabe strony dziecka. Ten czas jest momentem pracy nad udoskonalaniem kompetencji. Jak zatem wychować dziecko, które odniesie sukces w życiu zawodowym jako lider?

Przede wszystkim dzieci są doskonałymi obserwatorami i powiedzenie, że jesteśmy kopią swoich rodziców, można uznać za prawdziwe. To okres kiedy zachowania bliskich osób chłoniemy jak gąbki.  Reakcji na stres, inteligencji emocjonalnej, pierwszego kontaktu z drugim człowiekiem uczymy się poprzez naśladowanie najbliższych nam dorosłych.  Stąd pierwszym elementem w pracy z dzieckiem nad rozwojem jego kompetencji powinno być Twoje zachowanie, przede wszystkim w obliczu sytuacji stresowych i trudnych. Musisz myśleć językiem rozwiązań, a nie emocji. Inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zdolność do śledzenia własnych i cudzych emocji oraz uczuć poprzez różnicowanie ich i wykorzystywanie do kierowania własnymi myślami. Okazuje się, że wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna cechuje najefektywniejszych liderów. Zdolność do rozumienia emocji pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji. W przypadku kiedy jesteś w trudnej i stresującej sytuacji oddziel świat faktów od świata wewnętrznych przeżyć. Pokaż maluchowi, iż potrafisz panować nad emocjami i dążysz do równowagi. Na wczesnym etapie rozwoju dziecka, obserwuj jak reaguje na różnorakie sytuacje i pilnuj, aby nie reagowało skrajnymi emocjami, a szukało rozwiązań i było cierpliwe. 

Pozwól dziecku na autonomię i niezależność. Lider to osoba, która przede wszystkim bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Podejmując wszystkie decyzje za swoje dziecko i pokazując co ma robić nie nauczy się ono samodzielnie decydować o tym co jest dobre, a co złe. Nie można zapominać, że mały człowiek też ma czasem rację i należy mu się szacunek. Rodzice, którzy chcą by ich dzieci stały na czele kluczowych organizacji, przysłowia ?ryby i dzieci głosu nie mają? za prawidło brać nie powinni. Chyba nikt z nas nie spotkał lidera, który ma niskie poczucie własnej wartości, jest niepewny i boi się mówić. Co więcej, trzeba nauczyć dziecko słuchać i rozumieć siebie nawzajem. Zwłaszcza, że jest to jedna z najważniejszych cech biznesowego lidera ? słuchanie tego, co zarządzani przez niego ludzie mają do powiedzenia. Nauczymy dzieci samodzielnego podejmowania prób rozwiązania problemów, zachęcajmy je do wymyślania i testowania.

Błędnym podejściem na drodze do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym jest przymuszanie dziecka do nauki, bądź wygrywania w konkursach. Dziecko i jego potrzeby trzeba akceptować. Błędem jest porównywanie naszej pociechy z rówieśnikami. Doskonałą praktyką jest zachęcanie dzieci do pobijania własnych życiowych rekordów, a nie do mierzenia się i rywalizacji z innymi.  Co więcej, po powrocie ze szkoły zapytaj o zdobytą wiedzę tego dnia, a nie o oceny. Jak pokazują badania, to nie wzorowe uczennice pracują na prestiżowych stanowiskach. Wynika to z tego, że doskonały przywódca świetnie radzi sobie w pracy zespołowej, a nie w pojedynkę. Lider wie, że sukcesu nie osiągnie sam siedząc nad książkami, ale tylko i wyłącznie dzięki grupie.

Już od wieku przedszkolnego powinniśmy w najmłodszych wykształcać pewne nawyki, takie jak pro aktywna postawa, chęć do współpracy w grupie z innymi dziećmi, a także formułowanie celów SMART przy jednoczesnym dbaniu o ty, aby dziecko do tych celów dochodziło ? może to być zbieranie na nową zabawkę czy konsekwentne realizowanie się w jednej dziedzinie np. grze na gitarze. Ponadczasową kompetencją jest także umiejętność pogodzenie się z porażkami. Dzieci do czasu pierwszego spotkania z rówieśnikami, kiedy okazuj się, że nie są pępkiem świata, są przeważnie nadmiernie chwalone i uczucie porażki nie jest im znane. Stąd nadmierne pochlebstwa i ustępstwa źle wpływają na rozwój dziecka. Nadwrażliwość i nadmierna koncentracja na negatywnych emocjach nie jest pożądanym zbiorem cech przywódcy. Poczucie własnej wartości trzeba kształtować w najmłodszych poprzez wskazywanie i rozwój mocnych stron z jednoczesnym zwracaniem uwagi na słabości. Dorosły człowiek osiągnie sukces tylko wtedy, kiedy jest świadomy swoich talentów, zalet jak i słabości oraz wad. Tego rodzaju świadomość mobilizuje do zmian oraz do podejmowania wyzwań i ciągłego doskonalenia się. Pokaż dziecku, że w nie wierzysz i droga do spełniania jego marzeń jest otwarta. Dla osób na wysokich stanowiskach porażka nie jest przegraną, ale szansą do nauczenia się czegoś nowego.

Nie zapominaj, iż podstawą dzisiejszego świata jest komunikacja. Stąd od najmłodszych lat należy nad nią pracować. Zasady dobrej komunikacji powinny być dekalogiem w każdym domu. Uczeni z Pennsylvania State University prześledzili życiorysy 700 osób. Okazało się, że ludzie, którzy dobrze radzili sobie w kontaktach społecznych już jako małe dzieci, zdecydowanie częściej mieli pracę i byli niezależni finansowo w wieku 25 lat.

Najważniejszym przystankiem w drodze do sukcesu zawodowego Twojego dziecka jest wychwycenie jego mocnych i słabych stron. Wiadomo, iż wielu z nas ma marzenia co do przyszłego zawodu dziecka, ale jeśli to nie będzie jego wybór, to bardzo trudna i nieszczęśliwa będzie droga do powodzenia zawodowego.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here