Podejmowanie decyzji, kluczowa umiejętność każdego z nas!

812
0
UDOSTĘPNIJ
zasada 5 W

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że jedną z ważniejszych umiejętności jest umiejętność podejmowania decyzji. Właściwie, to od podejmowanych decyzji, a co za tym idzie działań zależy nasza przyszłość zarówno na gruncie zawodowym jak i osobistym. Oczywiście sposobów podejmowania decyzji też jest wiele, jedni działają pod wpływem impulsu, emocji, jeszcze inni sugerują się opinią i zdaniem innych lub rozważają statystyki i głębiej analizują zagadnienia. Na pewno na swojej drodze spotkaliście też osoby, które odstrasza podejmowanie decyzji, wolą na kogoś innego „zrzucić” odpowiedzialność lub odwlec temat w czasie.

Podejmowanie decyzji to sztuka z którą spotykamy się na różnych obszarach życia praktycznie codziennie i to właśnie ich konsekwencje warunkują kim, gdzie i z kim jesteśmy. Podręcznikowo proces decyzyjny powinien podlegać logicznej analizie faktów tak, by powstał związek przyczynowo-skutkowy. W zarządzaniu mówimy o trzech etapach podejmowania decyzji. Pierwszy z nich to zebranie informacji o problemie i analiza faktów kończącą się sformułowaniem alternatyw pomiędzy, którymi zapadanie decyzja. Kolejny etap to projektowanie czyli wskazanie konsekwencji każdej z alternatyw i rozpatrzenie jej ze względu na różne aspekty takie jak: łatwość realizacji, ekonomiczność, czas, realność czy też funkcjonalność. Przydatne na tym etapie mogą być takie narzędzia jak burza mózgów, drzewko sytuacyjne oraz diagram Ishikawy (diagram ryby), dzięki nim z łatwością wskażesz konsekwencje różnorodnych alternatyw oraz dokonasz bilansu zysków i strat. Ostatni etap to wybór decyzji i/lub podjęcie działań.

Do najczęściej popełnianych błędów w zakresie podejmowania decyzji należą działanie pod wpływem emocji oraz pod presją czasu, która powoduje, że nie mamy czasu na analizę każdego za i przeciw. Emocje jak każdy wie nie są dobrym doradcą, jednak wciąż bardzo często dajemy im przejąć nad nami władzę. Aby zapobiec działaniom pochopnym i kierowanym chwilowym impulsem, najlepszym rozwiązaniem ale też jak się okazuje trudnym do realizacji jest przełożenie podjęcia decyzji na czas kiedy reakcja układu limbicznego (regulującego emocje) nie będzie tak silna. Zazwyczaj na drugi dzień emocje znacznie opadną, a stery zostaną przejęte przez myślenie logiczne.

Istotną kwestią w zakresie tematyki decyzyjności jest też spotykana skłonność do odkładania podjęcia decyzji na później lub ich nie podejmowanie w ogóle. Zazwyczaj dotyczy to osób, które unikają brania odpowiedzialności lub czekają, aż sytuacja rozwiąże się sama z biegiem czasu. Nie jest to dobre podejście, ponieważ ogranicza ono naszą strefę wpływu oraz naraża na dodatkowy stres. W podejmowaniu decyzji ważne jest to aby została ona podjęta, wybór idealnego rozwiązania jest nie zawsze możliwy. Podjęcie decyzji motywuje do podjęcia działania i do tego, by zrobić coś najlepiej jak się potrafi. Częstą pułapką w zakresie podejmowania decyzji jest również włączanie w proces decyzyjny zbyt wielu osób, grozi to powiem błędem myślenia grupowego o którym mówimy wtedy gdy dla grupy ważniejsze staje się dążenie do porozumienia i uniknięcia konfliktów kosztem wybrania najlepszego rozwiązania.

Na wiele sytuacji w życiu nie mamy wpływu, ale z całą pewnością mamy wpływ na własne decyzje

Stephen Joseph

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here