Jak razem osiągnąć więcej – ABC efektywnego zespołu

517
0
UDOSTĘPNIJ

Efektywny zespół to grupa ludzi, którzy mają wspólny i precyzyjny cel. Zespół, który osiąga sukcesy to taki, który charakteryzuje się jasnym podziałem ról, zadań i odpowiedzialności. Praca w zespole umożliwia: wzajemne uzupełnianie się kompetencjami, gromadzenie i analizowanie większej ilości informacji, łączenie potencjałów w rozwiązywaniu złożonych problemów oraz wzajemne motywowanie i wspieranie się w działaniu.

Podstawą działania dobrego zespołu jest docenianie różnic indywidualnych i rozumienie, że świat jest takim jakim my go akurat widzimy. Ta sama sytuacja może być odbierana przez rożne osoby w bardzo odmienny sposób.

Do cechy dobrego zespołu zaliczamy:

 • niewielką liczebność grupy – do 15 osób;
 • średni stopień spójności grupy;
 • współpracę nastawioną na realizację wspólnych celów, które są zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu;
 • przeszkolenie członków zespołu z umiejętności słuchania siebie nawzajem, a także technik skutecznej komunikacji;
 • odnoszenie się się do siebie z należytym szacunkiem;
 • określone w ścisłych ramach czasowych celów zespołu;
 • różnice statusu – niewielkie;
 • adekwatny, nieautorytarny styl kierowania;
 • eliminowanie niezdrowej rywalizacji;
 • określony podział ról i obowiązków;
 • współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji.

„Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego” czy może „…sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem…”? – zalety pracy zespołowej

O tym, że praca grupowa daje w wielu sytuacjach dużo bardziej wymierne korzyści niż gdy jednostka pracuje samodzielnie mowa jest w wielu opracowaniach. Do najważniejszych zalet pracy w grupie można zaliczyć:

 • lepszą wydajność i efektywność pracy,
 • większą ilość kreatywnych rozwiązań (w końcu co dwie głowy to nie jedna!),
 • możliwość skorzystania z różnorakich doświadczeń i umiejętności członków zespołu,
 • zwielokrotnienie mobilizacji do działania,
 • terminową realizację projektów,
 • wzmacnianie więzi międzyludzkich oraz budowanie relacji,
 • możliwość realizacji zadań na dużą skalę,
 • większa możliwość wychwycenia błędów,
 • podział odpowiedzialności,
 • łagodzenie napięć emocjonalnych oraz stresu,
 • bardziej wydajna i efektywna praca w przypadku prostych zadań.

Kluczowy czynnik, decydujący w dużej mierze o sukcesie zespołu to jego lider!

Jeśli dla Ciebie jako dla lidera ważne jest tylko to by zadanie było wykonane dobrze i na czas to jesteś kierownikiem skutecznym, ale nieefektywnym!  Lider skuteczny to taki, który skoncentrowany jest tylko na dobrze wykonanej pracy i osiąganiu stricte określonych celów. Zrób krok w przód i bądź liderem efektywnym! Osiągniesz wtedy rezultaty tak, czy inaczej. Efektywność odnosi się do Twojej postawy, zaangażowania i empatii. Te czynniki, zwiększają motywację pracowników do efektywnej i lojalnej pracy. Kluczem do sukcesu Twojego zespołu jest efektywność, która pozwoli na jak najbardziej samodzielną  pracę Twojego pracownika.

Pomyśl o znanym Ci skutecznym menagerze, ale nieefektywnym. Czy jego podwładni wykonują zadania tylko wtedy, kiedy on jest na miejsc? A później nie rozwijają się tak, jak powinni?

Na wysoką efektywność pracy zespołu mają wpływ trzy składowe – członkowie zespołu (ich poziom motywacji, wykształcenia i chęci do czerpania wszystkiego co najlepsze od innych osób z zespołu), dobrze zdefiniowane cele i role zespołowe (np. według dobrze znanej zasady SMART) oraz doświadczony i nastawiony na rozwój swoich pracowników lider.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
Ford

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here