Zarządzanie różnorodnością w organizacji

196
0
UDOSTĘPNIJ
styl ubioru

Przyglądając się obecnej sytuacji na świecie czy to w Polsce czy w USA gdzie osoby o różnych poglądach, kolorze skóry czy orientacji seksualnej walczą o swoje prawa i szacunek, można śmiało powiedzieć, że XXI wiek to okres różnorodności kulturowej. W czasach kiedy pokolenie baby boomers dominowało na rynku pracy zarządzanie różnorodnością praktycznie nie istniało, a dzisiaj stanowi jedną z podstawowych umiejętności przywódczych. Różnorodność kulturowa w organizacjach będzie coraz większa, ponieważ obecnie praca zdalna i organizacje typu follow the sun pozwalają na zatrudnianie w ramach jednego projektu osób chociażby z różnych krajów.

Różnorodność w miejscu pracy sprowadza się do zrozumienia, akceptacji i docenienia różnic między ludźmi, w tym: różnych ras, grup etnicznych, płci, wieku, religii, niepełnosprawności i orientacji seksualnej. Różnorodność obejmuje również osoby o różnym wykształceniu, cechach osobowości czy też doświadczeniach.

Promowanie różnorodności w miejscu pracy nie jest prostym zadaniem, bowiem wymaga tolerancji i dużego zrozumienia. Do niekwestionowanych zalet zatrudnienia osób o dużych różnicach indywidualnych zalicza się między innymi:

  • różnorodne perspektywy kulturowe, które mogą inspirować, pobudzać kreatywność oraz napędzać innowacje,
  • znajomość i wgląd w lokalny rynek co sprawia, że ​​firma jest bardziej konkurencyjna i dochodowa,
  • wrażliwość kulturową i różnice perspektyw, które mogą wpływać na wyższej jakości marketing,
  • czerpanie z różnorodnej kulturowo puli talentów co pozwala organizacji przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty,
  • zróżnicowaną bazę umiejętności, która pozwala organizacji oferować szerszą i bardziej elastyczną gamę produktów oraz usług,
  • większą produktywność i osiąganie lepszych wyników,
  • zwiększanie szans na rozwój osobisty i zawodowy.

Aby czerpać z korzyści płynących z różnorodności kulturowej w ramach organizacji konieczne jest stawić czoła wyzwaniom takim jak bariera językowa czy kulturowa. Praca w ramach zespołów wielokulturowych może być trudna w obliczu uprzedzeń lub negatywnych stereotypów kulturowych. Dlatego istotna jest rola lidera, który zarządzając różnorodnością musi stawiać na tolerancję i wyrozumiałość. Zarządzanie w tym aspekcie opiera się na dwóch filarach – integracji pracowników oraz ustaleniu jasnych i przejrzystych zasad wspólnych dla wszystkich. Dobrze wiemy, że w krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego około godziny 13:00 trudno znaleźć pracujące osoby, to czas sjesty podczas kiedy w Polsce nie promuje się takiego stylu pracy. W takim przypadku należy to ujednolić, tak aby każdy czuł się sprawiedliwie traktowany. Zasady pracy muszą również zakładać oceny pracownicze oraz sposób przekazywania feedbacku. Osoby traktowane nierówno mogą stracić motywację i często decydują się na odejście, co powoduje wzrost rotacji personelu.

Pracując z osobami o dużych różnicach indywidualnych jako lider, musisz poznać ich zasoby oraz słabe strony. To pozwoli Ci na stworzenie grup zasobów, wpłynie pozytywnie na integrację, a tobie pozwoli na odpowiedni przydział zadań. Przed zatrudnieniem osoby np. obcojęzycznej musisz sprawdzić, czy pozostali członkowie zespołu mówią na przykład po angielsku.

Zarządzanie różnorodnością odnosi się również do wieku. W zespołach o szerokim przedziale wiekowym, zwłaszcza jeśli firma rekrutuje absolwentów, istnieje wiele różnic pokoleniowych lub luk pokoleniowych. Może to potencjalnie utrudniać dyskusje na określone tematy, co również należy mieć na uwadze. Celem stworzenia środowiska pracy zróżnicowanego kulturowo jest atmosfera w której każdy czuje się szanowany i doceniany, a także może w pełni realizować swój potencjał. Jest to możliwe przy kulturze organizacji otwartej na włączanie osób o różnicach indywidualnych wewnątrz organizacji.

Uwzględnienie różnorodności kulturowej w miejscu pracy jest ważnym krokiem dla firm, które chcą być konkurencyjne w skali międzynarodowej. Ze swojej definicji zarządzanie różnorodnością (ang. Diversity Managment) niesie ze sobą korzyści i jest zasobem organizacji).

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here