Jak zatrzymać dobrego pracownika w organizacji?

263
0
UDOSTĘPNIJ

Wiele teorii mówi, że to człowiek stanowi najważniejszą wartość w organizacji. To dzięki ludzkiej pracy i oddaniu można osiągnąć sukces i dojść do wyznaczonych celów. W praktyce natomiast często traktuje się pracowników jak maszyny do realizowania targetów. Jak wiadomo, taki stosunek nie jest korzystny na dłuższą metę dla żadnej ze stron. Taki trend w zarządzaniu ludźmi panował na początku istnienia korporacji w Polsce. Dzisiaj, kiedy trudno jest znaleźć dobrego i wydajnego specjalistę, pracodawcy szukają sposobu na to jak zatrzymać w swojej firmie pracownika, ponieważ jest on gwarancją poprawnego funkcjonowania całej organizacji. W końcu na rynku można spotkać mnóstwo firm headhunterskich, które chcą upolować dla swoich klientów najlepszych. Jak pokazują badania, nie wystarczy tylko zaproponować podwyżki. Nie tylko finanse decydują o tym czy chcemy zmienić pracę. Także pozapłacowe motywatory takie jak samochód, pakiety zdrowotne i socjalne nie stanowią czegoś ekstra, ponieważ są dostępne praktycznie w każdej firmie. Obecnie obserwuje się dużą rotacje pracowników, która jest kosztowna. Nie można zapominać, że poza pensją duży wpływ na podjęcie decyzji o zwolnieniu ma atmosfera pracy, osoba kierownika, motywatory pozapłacowe i przede wszystkim perspektywy rozwoju oraz awansu.

Jak zatem zatrzymać pracownika?
Po pierwsze należy dbać o przejrzysty i zrozumiały przydział obowiązków dla wszystkich. Przychodzenie każdego ranka do pracy bez wiedzy o planie dnia i przewidywanych zadaniach jest stresujące oraz frustrujące. W drodze do pracy pracownik nie może odczuwać lęku przed tym co go czeka. Hamuje to jego kreatywność i energię. Nikt nie lubi być zaskakiwany. Specjaliści to osoby, które dbają o porządek i stawiają konkretne cele, stąd zmieniający wymagania i zadania kierownik bardzo ich zniechęca.

Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że wiele osób nie jest zadowolonych ze swojego miejsca pracy jest brak konstruktywnego feedbacku oraz nieumiejętnie delegowane zadania. W wielu organizacjach nie ma feedbacku, ponieważ brakuje na niego czasu. Nie jest to jednak wytłumaczeniem, gdyż dobry manager powinien umieć zarządzać czasem, skoro wymaga tego od innych. Natomiast jeśli feedback się już pojawia to przeważnie jest źle udzielany. Niepoprawności wynikają ze zbyt lakonicznych i ogólnikowych wypowiedzi. Idealną metodą przekazywania informacji na temat wykonanych zadań jest podanie informacji negatywnej naprzemiennie z pozytywną.

Co więcej, firma musi zapewnić takie środowisko i atmosferę, w której pracownicy czują się komfortowo, a przez to dzielą się swoimi pomysłami, opiniami oraz krytyką.

Specjalista będzie chciał zostać w organizacji, jeśli ta będzie w niego inwestować oraz brać pod uwagę jego zdanie i pomysły. Najczęściej wykorzystywanym sposobem dbania o pracownika jest organizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji. Do dobrych praktyk należy też zapraszanie podwładnego na różnego rodzaju konferencje związane z jego stanowiskiem pracy. Nie dość, że pogłębi on wiedzę i pozna kolegów z branży, to będzie dumny, iż może reprezentować swoją firmę, przez co poczuje się jej częścią.

Poruszając to zagadnienie nie można zapomnieć o atmosferze pracy, która jest szalenie ważna. Dyrektor tyran, niedomówienia, brak kompromisu czy sfrustrowani koledzy i koleżanki  na pewno nie sprzyjają dobrej atmosferze. J.Gut i W.Haman w książce ?Psychologia szefa? podają trzy obszary, które mają szczególne znaczenie w przypadku wzajemnych stosunków pomiędzy kierownikiem, a podwładnym. Zalicza się do nich: doskonalenie i dbanie o relacje, nawet kosztem niezrealizowanych zadań, stosowanie awansu poziomego oraz postawienie na rozwój i samodzielność pracownika.

Na koniec wspomnę jeszcze o outplacement, czyli wsparciu pracowników odchodzących. Zaoferowanie dobrych warunków odejścia z pracy, jak i zachowanie wzajemnego szacunku, jest bardzo ważne, ponieważ pracownik nieraz będzie wypowiadał się na temat swojego byłego pracodawcy. Co więcej, dobry pogram outplacementowy często przekłada się też na zaangażowanie odchodzącej osoby w pracę, do ostatniego dnia jej wykonywania.

Mimo że każdy z nas ma inne kompetencje i stanowisko, to traktujmy siebie nawzajem tak, jak sami chcielibyśmy zostać potraktowani.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here