Dwa filary zarządzania zespołem – budowanie zaangażowania i style przywództwa

539
0
UDOSTĘPNIJ
SZKOLENIA I GRY SZKOLENIOWE

Skuteczne zarządzanie zespołem wymaga doświadczenia i lat praktyki. Nikt nie rodzi się liderem idealnym. Średnio trening zarządzania ludźmi trwa od 2 do 3 lat. W zarządzaniu zespołem ważne są dwa filary – motywacja i stosowany styl przywództwa.

Co motywuje ludzi do pracy? Po pierwsze, to finanse jednak jak się okazuje tylko do pewnego momentu, drugi motywator to atmosfera, którą buduje się poprzez relacje. Dobra atmosfera, gwarantuje poczucie przynależności i podnosi zaangażowanie. Trzeci motywator to kompetencje i talenty czyli powszechne „kocham to co robię”.

Kolejny filar to prezentowany styl przywództwa. Każdy z nas, często nieświadomie stosuje swój specyficzny sposób zarządzania, preferuje jeden styl bardziej niż inne pozostałe, co jest związane chociażby z osobowością czy z temperamentem.

Obecnie, popularny i często stosowany jest podział przywództwa na 4 style według Blancharda:

  • typ dyrektywny, to taki styl zarządzania, w którym dyrektor wydaje polecenia i nadzoruje ich wykonanie. W takim typie zarządzania, dla pracownika jasnym jest co ma zrobić i że zostanie skontrolowany. Minusem tego stylu zarządzania jest to, że pracownik nie ma pola do dyskusji, czy wyrażenia własnego zdania.
  • typ trenerski – odpowiada za nauczenie umiejętności. W takim typie zarządzania, kierownik tłumaczy polecenia, pyta czy polecenia zostały zrozumiałe, czeka na pytania pracownika i nadzoruje wykonanie zadań.

Te dwa style zarządzania są stylami siły, w tych typach kierownik nadzoruje wykonanie polecenia, czyli kontroluje. To style skupione na procesie – czyli na tym co trzeba zrobić. Kolejne dwa typy zarządzania, skupiają się na człowieku i jego zasobach.

  • typ wspierający – w tym stylu kierownik prezentuje problemy, prosi o sugestie, wspólnie z pracownikami podejmuje decyzje. Ten typ zarządzania opiera się na zadawaniu pytań i angażowaniu pracowników w podejmowanie decyzji.
  • typ delegujący – w tym stylu to grupa ustala reguły. Delegujesz zadania, pozostawiasz sposób realizacji pracownikowi, grupie.

Styl zarządzania dobieramy do pracownika na podstawie poziomu zaangażowania i umiejętności (poziom kompetencji w zakresie wykonywanych zadań, sposób budowania relacji). Zazwyczaj mamy do czynienia z pracownikami z wysokimi umiejętnościami ale niskim zaangażowaniem. Dla takich pracowników najgorszym stylem jest styl dyrektywny, ponieważ takie osoby nie lubią rozkazów, wolą wyjść z własną inicjatywą, więc tutaj najlepiej sprawdzi się styl delegujący lub wspierający.

Natomiast w przypadku pracowników z niskimi umiejętnościami i niskim zaangażowaniem najskuteczniejszy okaże się styl trenerski. Styl dyrektywny, najlepiej sprawdza się u pracowników, którzy mają wysokie zaangażowanie przy niskich umiejętnościach.

Poza stylem zarządzania, istotnymi elementami prowadzenia zespołu jest zadawanie pytań, umiejętność słuchania. Osoba wysłuchana czuje się się dobrze.

Naturalnym błędem młodocianych managerów jest nastawienie się na działanie, chęć zmian. Niestety, bez znajomości środowiska i jego obserwacji nie uda się skutecznie zarządzać. Należy pokazać chęci do zrozumienia drugiej strony. Kierownik, powinien wiedzieć, że na jego decyzje 20% osób zareaguje zawsze negatywnie, drugie 20% pozytywnie, natomiast pozostałe 60% to osoby, które zareagują neutralnie, obserwują. Kluczem, do zarządzania jest dodarcie właśnie do tej większości, zbudowanie zaufania.

Jako kierownik, bądź otwarty i asertywny. Rzeczą która też jest ważna w zarządzaniu jest udzielaniu feedbacku.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here