Zarządzanie w pracy zdalnej – trzy umiejętności lidera

93
0
UDOSTĘPNIJ
samoświadomość

Zarządzanie w pracy zdalnej w którym biurowa rzeczywistość open space’ów zamieniła się w home office jest wyzwaniem dla liderów. Jak zarządzać zespołem i czasem pracy pracowników kiedy kontakt ogranicza się do spotkań on-line lub telefonów? Jedno jest pewne wymagana jest elastyczność i zaufanie, a także umiejętność zarządzania obowiązkami pracowników poprzez definiowanie celów długo i krótkoterminowych.

Rzeczywistość pracy zdalnej wymaga od managera umiejętności rozpoznania sytuacji. Niezbędna jest gotowość i zdolność do analizy sytuacji i oceny potrzeb zarówno ze strony organizacji jak i pracowników. W obliczu popularnego „siedzenia w domu” wielu z pracowników doświadcza samotności i potrzeby dużej socjalizacji. Zły nastrój, brak ruchu i spotkań towarzyskich wpływa na efektywność pracy oraz motywację, niestety znacznie ją obniżając. Mając na uwadze wiele zmiennych i brak kontaktu na żywo jako lider diagnozuj sytuację, pokazuj cele, ustalaj sposób oceny ich realizacji, a także zapewnij stałą porę w której członkowie zespołu będą mogli wymienić się doświadczeniami i swoimi przeżyciami – niech to będzie „działowe” spotkanie o stałej porze. Odpowiednia analiza sytuacji każdego z pracowników, w tym stylu jego pracy zdalnej, czasów najwyższej efektywności pomoże ci wybrać najbardziej pasujący do sytuacji styl zarządzania. Do zadań lidera należy stawianie celów i konstruowanie planów działania, precyzowanie oczekiwanych rezultatów, rozwiązywanie problemów, definiowanie sytuacji, generowanie alternatyw i rozwijanie opcji.

Druga umiejętność to elastyczność, czyli zdolność dostosowania się do sytuacji, różnych stylów pracy w sposób naturalny i nakierowany na osiąganie założonych celów. Zaufanie też jest bardzo ważnym aspektem w zakresie zarządzania w trybie pracy zdalnej. Liderzy, których przed pandemiczny styl przywództwa opierał się na nadmiernej kontroli będą mieli dużą trudność i dyskomfort w czasie pracy zdalnej.

Trzecią umiejętnością jest komunikacja nakierowana na osiąganie porozumienia z ludźmi dotyczącego realizacji celów indywidualnych jak i organizacyjnych. Zdolność werbalizacji własnych potrzeb, a także otwartość i umiejętność aktywnego słuchania podnosi efektywność pracowników. W obrębie tej umiejętność do zadań kierownika należy delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej – obserwowanie, monitorowanie i wspieranie rozwoju pracowników, a także udzielanie niezbędnych informacji ludziom, przede wszystkim o tym jak dobrze wykonują swoją pracę.

Efektywność w zarządzaniu odnosi się do postawy, zaangażowania i emocji, które motywują pracowników do skutecznej pracy. Definiuj pracę nie jako czas spędzony przed komputerem, ale jako sumę wykonanych zadań i osiągniętych celów. Twoje podejście jako lidera wpływa na jak najbardziej samodzielną pracę Twojego pracownika.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here